Här >

Dimensionera din anläggning

Ecodesign

Från och med den 1 januari 2016 ska ventilationsenheter uppfylla
de särskilda ekodesignkrav 
enligt "Kommissionens förordning (EU) nr 1253/2014".