Bättre inomhusklimat på Bergsøy skolan i Norge

– Vi har ett helt annat inomhusklimat nu Decentral ventilation har gett bra resultat i Bergsøy skolans Borgaavdelning i Fosnavåg, Norge. Det fastslår Philipp Kessler-Myking, projektledare på fastighetsavdelningen i Herøy kommune.
Herøy-skule.jpg

Kommunen är ”en pärla ute vid havet på Sunnmøre” med både stora och små öar, däribland den kända fågelön Runde. Grundskolan på Bersøya består av två byggnader, där den ena är från 1957 med tidstypiska lösningar: Friskluften tas in från fönstren och sugs ut mekaniskt. Resultatet var inte överraskande ett dåligt inomhusklimat.

- Vi genomförde en mycket grundlig undersökning i samarbete med företagshälsovården. Det visade sig att vi hade helt oacceptabla CO2-nivåer på upp till 1700 ppm, berättar Kessler-Myking.

En praktisk och rimlig lösning

Det var alltså nödvändigt att göra något åt ventilationssystemet. Kommunen valde att satsa på en decentral lösning för varje enskilt rum med ventilationsaggregat från Airmaster.

- Det var den rimligaste ventilationslösningen, som också var praktiskt möjlig att genomföra. Du löser behovet i själva rummet och behöver inte något utrymme för ett teknikrum, framhåller Kessler-Myking. Brandskyddet blir enklare, och själva installationen går mycket snabbare än med en traditionell lösning med ett centralt ventilationssystem.

Behovsstyr efter CO2

Totalt har nio klassrum i byggnaden, som huserar klasserna 5, 6 och 7, fått installerat ett decentralt ventilationsaggregat. Varje aggregat behovsstyrs utifrån CO2-nivån. Ventilationsaggregaten har varit i drift sedan våren 2018, och det gick inte lång tid innan man kände av det förbättrade inomhus-klimatet.

Vi har ett helt annat inomhusklimat nu, det är det ingen tvekan om. Ventilationsaggregaten registrerar CO2-nivån dygnet runt och styrs steglöst upp och ner efter behov. Det fungerar väldigt bra, säger Kessler-Myking.

Kessler-Myking.jpg

– Ventilationsaggregaten registrerar CO2-nivån dygnet runt och styrs steglöst upp och ner efter behov. Det fungerar väldigt bra, säger Kessler-Myking.

Bättre akustik med systemundertak

På grund av de krävande akustiska förhållandena med hängande armaturer som ville kunna orsaka problem för ventilationen, valde man att sätta upp systemundertak i klassrummen samtidig med att ventilationen skulle uppgraderas.

– Det nya undertaket med integrerad belysning har en jämn yta och ger därmed goda driftsförutsättningar för ventilationen. Dessutom ger det ett mycket bättre akustiskt inomhusklimat, som också märks, säger Kessler-Myking.

Belysningsarmaturerna byttes ut mot behovsstyrd lysdiodbelysning, som har gett mycket bättre ljusförhållanden.  

En fördel med jämna ytor

Luften som skickas ut från ventilationsaggregatet längs undertaket bör inte möta för många hinder på vägen om undertrycket (Coandaeffekten) ska kunna bibehållas. Det var därför väsentligt att de gamla armaturerna i Bergsøyskolan byttes ut, och att ny lysdiod-belysning och nytt systemundertak installerades samtidigt med ventilationsaggregaten.

– Kommunens personal har varit mycket bra på att komma med fiffiga och praktiska lösningar, fastslår konsulterna från Airmaster Norge. De har valt en kombination av Airmaster AM 1000 ventilationsaggregat. Airmaster har också levererat en molnbaserad online styringslösning (Airlinq Online). 

Värmåtervinning

Ventilationsaggregaten har inbyggda motströmsvärmeväxlare. Hösten 2018, när denna artikel skrevs, var det ännu för tidigt att dra några slutsatser om hur energieffektiva aggregaten är i praktiken. Dessutom var målet först och främst ett bättre inomhusklimat, påpekar Kessler-Myking. Det vill vara missvisande att prata om lägre energiförbrukning när det inte fanns någon ventilation tidigare. Och det vill också vara fel att spara energi på bekostnad av inomhusklimatet och inte minst inlärningsmiljön.

FAKTA: Decentrala ventilationsaggregat från Airmaster

Man kan välja mellan olika ventilationsaggregat, olika storlekar och olika varianter såsom takhängda, vägghängda eller golvplacerade med olika möjligheter för luftintag och utsug.

Ventilationsaggregaten placeras primärt vid ytterväggar. Utan kanaler uppstår inget extra tryckfall, och SFP-faktorn för alla Airmaster ventilationsaggregat är lägre än 1,0. Aggregaten har motströmsvärmeväxlare som kan ge 85% värmeåtervinning. Lösningar för att motverka eventuell kondens och isbildning är integrerade.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev