Bra inomhusklimat på kontoret med decentral ventilaiton

På Spæncom i Aalborg har fabrikschef, Morten Adler Kjærgaard Andersen länge velat förbättra luften i sitt kombinerade kontor och mötesrum. Det känns tydlig att luftkvaliteten har ändrats efter att Airmaster aggregatet installerats. Det är en annan luft nu – den känns inte dålig.
Kontorventilation

Slipp för dålig luft på kontoret

På Spæncom i Aalborg har fabrikschef, Morten Adler Kjærgaard Andersen länge velat förbättra luften i sitt kombinerade kontor och mötesrum. Det är ett trevligt och ljust kontor på 24 kvm som förutom kontorfaciliteter också plats för ett konferensbord. Här hålls ofta morgonmöten på omkring 15-30 minuter med 5-6 personer, och ibland hålls även längre möten.


Kontoret har sitt fönster mot öster och kan bli varmt på eftermiddagen. Men det var inte temperaturen som var det primära när fabrikschefen önskade sig en Airmaster på kontoret. Önskan var att förbättra luftkvaliteten.

Det viktigaste för mig var att få ett bättre och större luftombyte. Kyla var i först hand inte det viktigaste. Om det skulle bli nödvändigt så kunde vi alltid eftermontera en kylmodul, säger Morten och fortsätter - det kan tydligt märkas skillnad på luftkvalitén efter att Airmaster aggregatet har installerats.

Det är en annan luft nu – den känns inte dålig.
Morten Adler Andersen

Fabrikschef, Morten Adler Kjærgaard Andersen

Konsulentbesök

En av Airmasters konsulenter var på besök hos Spæncom för att se hur rummet såg ut och vilket aggregat man skulle kunna använda. Med utgångspunkt i önskemål samt rummets storlek och användning man valde ett AM 300 ventilationsaggregatet i rummet.

Arbetsinspektionens krav angående buller från tekniska installationer uppfylls på ett tillfredställande sätt. Forskning och utveckling omkring ljud har stor fokus hos Airmaster, däribland också hur man dämpar ljud utifrån. Buller utifrån dämpas till nästan ingenting tack vare aggregatets ljudisolering.

Enkel installation

Ventilationsaggregatet blev installerat på bara en dag. Som ”plug-and-play” lösning var det inte bara snabbt och enkelt att montera. Aggregatet var driftklart så snart strömmen blev ansluten. ”Operation luftkvalitet” var en grej som var lätt och snabb att få till. Ingen lång projekterings- eller installationsperiod.

Airmasters ventilationsaggregat bygger på principen om balancerad ventilation, där samma luftmängd kan tillföras rummet och sugas ut ur rummet så att man ungår under- och/eller övertryck. En effektiv värmeväxlare hjälper med att förvandla värmen från frånluften till energi som värmer upp tilluften. Med en värmeåtervinning på omkring 85% och ett väldigt lågt energiförbruk är aggregatet en utomordentlig energieffektiv lösning till optimering av inomhusklimaet på kontoret.

Daglig drift

Tilluftstemperatur och drifttider kan ställas in på det medfölgande kontrollpanel som monterades på väggen. Här kan Morten följa med hur aggregatet arbetar.

- Det är fint att få konkreta mätninger på hur luftkvaliteten är på kontoret, och att kunna jämföra med hur det har varit. Som sagt så känner jag en tydlig ändring av luftkvaliteten. Å andra sidan lägger jag inte heller märke till aggregatet - det kommer inget drag därifån och inte något buller. Så även om aggregatet syns i rummet så är det "inte i vägen". Rent visuellt gillar jag också att det kan integreras i taket och gömmas undan lite.

Spæncom Figur1 SE

Figur 1: CO2-nivå vecka 37 Ventilationsaggregatet blir installerat torsdag, så det är primärt en vecka utan ventilation med peaks uppe på knapp 2000 ppm.

CO2-mätningar

Ventilationsaggregatet har en inbyggd CO2-givare som används till automatisk behovsstyrning av luftmängden, den kan också användas till att kontrollera CO2-nivån.

För att kunna jämföra med hur det var innan installationen, så har en separat CO2-mätstation stått på kontoret i 4 veckor – före och efter ventilation.

Alla grafer är visningar från den mätstationen.

Spæncom Figur2 SE

Figur 2: CO2-nivå vecka 39. Det har varit en vecka med lite olika aktiviteter på kontoret – dels de vanliga morgonmöten, och några längre möten. Både måndag och tisdag har kontoret fungerat som mötesrum med långa möten, och där har CO2-nivået stigit.

Spæncom Figur3 SE

Figur 3: CO2-nivå i vecka 40. En helt nomal vecka med de vanliga morgonmötena och inga större svängningar i CO2-nivå.

Bra inomhusklimat på kontoret med decentral ventilation

Airmasteren styrs efter ett veckoschema där aggregatet är i drift på vardagar mellan kl. 06.00 och kl. 17.00 med en minikapacitet satt på 30%. Med en inbyggd CO2 givare och behovsstyrd CO2-nivå ökar kapaciteten på aggregatet när CO2-nivån ökar. Om kontoret bara används till en person och de dagliga korta mötena så räcker en luftmängd på 30% från Airmaster AM 300.

Men när det är fler personer i rummet och mötena blir längre – ja då behövs det en hel del mer luft. Det löser aggregatet med att öka luftkapaciteten, med kortvariga peaks i CO2-nivån.

Känslan av att luftkvaliteten har ändrat sig, stöds av CO2-mätningarna som är en bra indikator for kvaliteten på inomhusluften.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev