Internetkontrollerat decentralt ventilationssystem för dagis i Luxemburg

Nyligen byggde man ut den kommunala skolan i Differdange, Grand Duchy i Luxemburg. Man utökade skolan med en ny tre våningsbyggnad. I den existerande byggnaden var redan ett Airmaster ventilationssystem installerat, så det logiska valet var att installera Airmaster ventilation i den nya byggnaden också.

Nyligen byggde man ut den kommunala skolan i Differdange, Grand Duchy i Luxemburg. Man utökade skolan med en ny tre våningsbyggnad. I den existerande byggnaden var redan ett Airmaster ventilationssystem installerat, så det logiska valet var att installera Airmaster ventilation i den nya byggnaden också. Sedan sist hade det nu kommit nya tillbehör: Airmaster Airlinq Online systemet gjorde det möjligt att administrera aggregaten samlat via internet.

Den nya byggnaden förbinder passningsfaciliteterna med den existerande skolan och ökar därmed byggnadens totala kapacitet. På bottenvåningen är det tre förskoleklasser, ett vilorum, ett lekrum och utanför en täckt lekplats. På första våningen är det ett bibliotek, ännu ett vilorum, två matsalar och ett musikrum. På översta våningen är det tre klassrum, toaletter och lärarrum. Tillbyggnaden gör att skolan har plats till ytterligare 153 elever.  

Ingen diskussion om ventilation

Byggnadens utformning bygger på utbildningskonceptet “Welt-atelier” där arkitekturen och faciliteterna följer de mest nytänkande riktlinjer. “Men en skolbyggnad med ett vackert utseende räcker inte”, förklarar Nathalie Duquesne, Airmaster försäljningsansvarig. ”Det viktigaste är en bra inlärningsmiljö, och det får man primärt om man tillför byggnaden tillräckligt med frisk luft. För några år sen valde man att installera vår ventilationslösning i den existerande byggnaden. Så det är klart att vi var väldigt glada över att det inte var någon diskussion om vilket system som skulle väljas till tillbyggnaden. Naturligtvis skulle det vara Airmaster igen!

Klassrummen får tillfört frisk luft från totalt 18 Airmaster AM 800 aggregat. Varje aggregat omsätter en luftmängd på omkring 725 m³/h med en ljudnivå som är mindre än 35 dBa.

19 aggregat

Resultatet blev att klassrummen får tillfört frisk luft från 18 Airmaster AM 800 aggregat. Varje aggregat omsätter en luftmängd på omkring 725 m³/h med en ljudnivå som är mindre än 35 dBa. I köket som är mindre, och har en mindre personpåfrestning, valde man att installera ett AM 300 aggregat. Den nya byggnaden har inga sänkta tak, så man valde takmonterade modeller. Nathalie Duquesne: “Det intressanta med den här lösningen är att man får behovsstyrd ventilation. Med andra ord, ventilationen regleras efter hur många människor som vistas i rummet. Varje aggregat är utrustat med en CO2-givare som kontinuerligt mäter CO2-nivån i rummet och anpassar ventilationen därefter. Det finns också rörelsegivare som registrerar om och när personer kommer in i och vistas i rummet. Resultatet? Jättestora energibesparingar! Andra fördelar: inga kanaler = ingen värmeförlust. Och sist men inte minst: det är inte nödvändigt med ljuddämpare. Aggregaten är isolerade invändigt och de är tillverkade av komponenter i hög kvalitet. Inga kanaler betyder också att det är väldigt lätt och smidigt att underhålla aggregaten. Filterbyte är det enda underhåll som krävs, och alla aggregat är utrustade med filterlarm vid tryckförlust. Filterlarmet aktiveras bara när filtren är smutsiga och behöver bytas.

Kontrol via webbportal

Det här är ett av de första projekt där Airmasters enastående funktion, Airlinq Online, används till att kontrollera, övervaka och administrera ventilationen. Nathalie Duquesne: “Det är en professionell webbportal som ligger i molnet. Säkerheten har stor prioritet, så all kommunikation mellan användaren, aggregatet och servrarna är säkert krypterad. Airmaster har arbetat mycket med plattformens sammansättning och format för att göra den användarvänlig och lätt att administrera. Användaren kan ändra inställningarna väldigt enkelt. Tack vare specifika användarrättigheter undgår man inblandning från obehöriga personer. Skulle det förekomma problem så kan Airmaster logga in i systemet och hjälpa till. Därmed undgår man dyr hjälp från installationstekniker.”  

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev