Kontorventilation hos Terma

Mätningarna är gjorda på Termas huvudkontor i Lystrup och visar tydligt för hur viktig ventilationen är för att sänka CO2 halten i lokalen.

På Termas huvudkontor i Lystrup har man haft stora problem med inomhusklimatet.

Terma A/S utvecklar högteknologiska produkter till bl.a försvarsindustrin, offentliga myndigheter och internationella organisationer. Hos Terma måste medarbetarna hålla huvudet kallt och koncentrationen på topp. Därför är ett bra inomhusklimat avgörande för kvaliteten på deras jobb. För att skapa ett ljudsvagt, behagligt och stabil inomhusklimat för sina medarbetare har man valt att installera decentral ventilation från Airmaster.

CO2 mätningar på Terma

Mätningarna är gjorda på Termas huvudkontor i Lystrup och visar tydligt för hur viktig ventilationen är för att sänka CO2 halten i lokalen. Rekommenderad CO2 halt i inomhusluften är att den inte överstiger 1000 ppm. Med ett avstängt ventilationsaggregat ser vi att det även med minimal bemanning av kontoret blir ett sämre inomhuklimat med en betydligt högre CO2 halt än med aggregatet i drift.

Enkelt och problemfritt

Termas huvudkontor är ett modulbygge vilket passar decentral ventilation från Airmaster perfekt. Allt montage och installationsarbete sker redan på fabriken som tillverkar modulerna.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev