Kreativ med ventilationen i Turnhout dagis

På grund av byggnadens organiska former och arkitektur var det ganska enkelt inte möjligt att etablera de kanaler som krävs för ett centralt ventilationssystem - därför valde man ett decentralt ventilationsaggregat från Airmaster.

Det nya Steiner dagis och förskola i Turnhout utstrålar Rudolf Steiner’s filosofi i alla hänseenden. Den enastående byggnaden har med sin organiska träfasad det perfekta uttrycket av öppenhet och kreativitet som drar till sig uppmärksamhet och bjuder in till att bli utforskat.

”Välkommen” är det visuella nyckelordet. Vad som inte kan ses, men som är minst lika viktigt, är komforten. Det kan man till dels tacka det decentrala ventilationssystemet från Airmaster för, det ser till att det hela tiden är en bra inomhusluft i lokalerna.

Utformningen av byggnaden vid Michaëlschool blev ritad och skildrad av Avora Arkitekterna, och konstruktionsarbetet blev utfört av POPP AERT Arkitekterna. Avora Arkitekterna arbetade intensivt tillsammans med fem lärare och fem föräldrar. Det viktigaste i designprocessen var at skapa en attraktiv och trevlig miljö. Resultatet är en byggnad, som på avgörande vis bryter med det traditionella och tråkiga image som är typisk för de flesta institutioner.

Träfasaden och byggnadens organiska former, är sällsynt för denna typ av byggnader.

”Den nya byggnaden var nödvändig för att vi kunde få plats till det hastigt växande antal elever på vår skola”, säjer Sigurd Borghs, skoldirektör för Steinerskolan. ”Tur som var så hade vi tillräckligt med plats på vår grund så att vi också kunde bygga en separat förskola. Från början var det tänkt att det skulle vara tre klassrum på först våningen, men redan innan bygget började, blev vi tvungen att utvidga planen med ett fjärde klassrum. Det betyder att nu är det plats till 90 förskolebarn i det bäst tänkliga miljö”.

Ventilation kan också vara decentral

De bästa förhållandena för undervisning är inte bara utformning, utseende och möblering av klassrummen; för att få ett bra inomhusklimat så att barn och vuxna också mår bra, krävs ett kontinuerligt utbyte av luften. ”Skolor kännetecknas av många människor på ett begränsat område”, säjer Maarten Diels från Airmaster. ”Därför har klassrum ofta ett större ventilationsbehov än andra rum. Att använda ett C-system till ventilation rekommenderas inte under dessa förhållanden, för när den friska luften kommer in direkt utifrån så är det risk för att den är för kall om vintern och för varm om sommaren. (Ett C-system är ett system med ett naturlig tillförande av frisk luft, och mekanisk frånluft).

'Michaël' skolan önskade ett D-system till ventilation. (Ett D-system = balanserad ventilation med en mekanisk luftförsörjning och mekanisk frånluft). Kanalerna som är nödvändiga för ett centralt ventilationssystem var omöjliga att etablera.

På grund av byggnadens organiska former och arkitektur var det ganska enkelt inte möjligt att etablera de kanaler som krävs för ett centralt ventilationssystem. Airmasters decentrala ventilationsaggregat var den perfekta lösningen i den här situationen och man fick alla önskade fördelar från D-systemet, helt utan kanaler”.

På grund av byggnadens organiska former och arkitektur var det ganska enkelt inte möjligt att etablera de kanaler som krävs för ett centralt ventilationssystem - därför valde man ett decentralt ventilationsaggregat från Airmaster.

Tack vare den aktiva ljuddämpningen i AM 1000 ventilationsaggregatet, där speciellt de lågfrekventa tonerna dämpas, upplever man inget buller.

En ventilationslösning med många fördelar

I varje klassrum och i samlingssalen, blev det installerat ett decentral ventilationsaggregat. I varje klassrum installerade man ett AM 500 aggregat och i samlingssalen ett AM 1000 aggregat. ”Aggregaten är monterade på ytterväggarna och har därmed direkt tillgång till uteluft och frånluft, så det är inte behov för några kanaler. Installationen var enkel och snabb”, förklarar Maarten Diels. ”Och tack vare den aktiva ljuddämpning i AM 1000 aggregatet, där speciellt de lågfrekventa tonerna dämpas, upplever man inte heller något buller från ventilationsaggregatet. Inte heller från AM 500 aggregaten vill man uppleva buller. I samlingssalen utbyts 1100 m³/h luft vid 35 dB(A), (950 m³/h vid 30 dB(A)).

Det faktum att Airmasters decentrala ventilationslösningar inte behöver kanaler, ger en enormt stor fördel både teknisk och ekonomisk. Det är också andra fördelar; man kan kontrollera CO2-nivåen i varje rum på ett enkelt sätt då varje aggregat är utrustat med en CO2-givare. Givarna registrerar innehållet av koldioxid i rummet, och ventilationsaggregatet justerar därefter automatisk luftmängden så att det passar till antalet av person i rummet. Med CO2-givarna, kombinerat med en tidsstyrning som är inställt efter skolans undervisningstider kan man garanter att ventilationsaggregaten kör extremt effektivt utan energislöseri. De anställda behöver inte bekymra sig; ventilationssystemet är behovsstyrt och kör helt automatiskt. De nya lokalerna är nu i full funktion, och resultatet är väldigt positivt. Kort sagt så har Airmaster ännu en gång bevisat att decentral ventilation är en enkel och fantastisk lösning”.

Text: Els Jonckheere
Publicerat: Bouwen aan Vlaanderen (Belgien) nr. 02 2019

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev