Silkeborg kommun

Silkeborg kommune har ett stort antal Airmaster ventilationsaggregat på skoler och institutioner. Airlinq Online har fått stor spridning i kommunens fastigheter eftersom det stödjer vårt arbete med effektivisering och bättre service.

Ingenjör Thomas Kjems Lyngvad på Energi och Teknik, Silkeborg Kommun, berättar...

”Fastighetsdriften i Silkeborg kommun är sedan 2012 samlad i en central funktion, där planläggning av nybyggnation, underhåll, inköp och försäljning, uthyrning, städning och teknisk service drivs professionellt enligt Facility Management-principer.

Inom Silkeborg kommun arbetar all teknisk personal i arbetslag, och det finns inte längre någon fast personal i våra fastigheter. Det innebär att IT-lösningar för fjärrövervakning och drift av våra tekniska installationer är mycket efterfrågade och under ständig utveckling.

Hösten 2016 installerade vi 45 decentrala ventilationsaggregat med uppkoppling till Airlinq Online. De är placerade i en folkskola och ventilerar undervisningslokaler, grupprum, gemensamma utrymmen och lärarrum.

När alla ventilationsaggregat hade tagits i drift märkte en av våra tekniska medarbetare att några av dem var igång varje morgon när han kom till skolan. Aggregaten är levererade med PIR-sensorer, vilket innebär att bara startar när det är elever i lokalerna eller om CO2-koncentrationen är för hög.

I Airlinq Online-portalen kunde vi se att vissa av aggregaten också var programmerade med timer, vilket innebar att de körde från klockan 7 på morgonen till klockan 17 på eftermiddagen. Det ändrade vi raskt i Airlinq Online-portalen. Om vi inte hade haft Airlinq Online hade vi varit tvungna att logga in på varje enskilt aggregat och ändra inställningarna manuellt. Så redan där har vi sparat en del tid.

Vid ett annat tillfälle klagade en lärare över drag från ventilationsaggregatet och bad oss skruva upp inblåsningstemperaturen. Med en iPad i handen kunde vi visa läraren en logg över aggregatets inblåsningstemperatur, som visade att temperaturen var som den skulle vara. I stället justerade vi tilluftsöppningen något, så att lufthastigheten anpassades bättre framme vid tavlan där läraren stod.

Generellt tycker jag att Airlinq Online-portalen ger en snabb överblick över de viktigaste börvärdena och aktuella värdena, och användargränssnittet kan enkelt anpassas till våra individuella önskemål. Vi kan också ändra börvärden eller inställningar för flera aggregat samtidigt.

I den dagliga driften har vår tekniska personal möjlighet att se aktuella värden på temperatur och CO2. Om det finns behov av justering kan de göra det utan att vara på plats i fastigheten. Jag kan också bistå både användare och teknisk personal direkt och analysera insamlade data om det skulle vara anmärkningar på inomhusklimatet.

Airlinq Online har fått stor spridning i kommunens fastigheter eftersom det stödjer vårt arbete med effektivisering och bättre service.”

Thomas Lyngvad

Thomas Lyngvad

Vi har renoverat kommunens fastigheter löpande och också installerat åtskilliga Airmaster ventilationsaggregat. Det innebär att vi i 2019 har 300 Airmaster ventilationsaggregat i drift fördelat på 16 skolor och daghem och ytterligare 110 fördelade på kulturhus, vårdhem och bostäder för funktionshindrade.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev