Airmaster ventilation ger frisk luft till träning

Idrottsanläggningar upplever speciella utmaningar med att erbjuda/hålla en konstant och bra luftkvalitet. Lokaler för RPM (spinning), yoga, gruppträning eller i omklädningsrum – alla har olika belastning, och därför olika behov för luftombyte.

De individuella behoven för luftbyte och eventuellt också komfortkylning, kan justeras med hjälp av Airmaster, på ett väldigt effektivt sätt till och med. Airmasters serie av decentrala ventilationsaggregat är utformade till olika storlekar av rum och till olika former av användning.

Nedanför är ett uträkningsexempel som visar hur CO2-nivån utvecklar sig under en timmes yoga-träning. I exemplet är lokalen tomt efter träningspasset, och man kan se att CO2-nivån sjunker avsevärt tack vare att ventilationen upprätthåller ett bra luftbyte. Även om man fortsätter att träna i rummet i flera timmar, så hålls CO2-nivån stabilt på 994 ppm. 

Exempel på uträkning av ventilationsbehov för yoga-lokal

Antaganden:  
Lokalens storlek: 40 m²
Takhöjd: 3,0 m
Antal personer i rummet: 10 personer
Aktivitetsnivå: 3,0 met
CO₂-koncentration utomhus: 380 ppm
   
Ventilationslösning:  
Ventilationsaggregat: AM 900, uppblandingsventilation, 35 dB(A)
Nominell luftmängd:  830 m³/h
Maximal CO₂-koncentration:  994 ppm (efter 60 minuters träning)

 

I exemplet har man använt ett Airmaster AM 900 ventilationsaggregat, en golvstående modell med en kapacitet som är lämplig för t.ex. yoga.

Hög puls

När man tränar med hög intensitet, som t.ex. RPM (spinning), är det behov för större mängd frisk luft. Då kan man välja att använda ett AM 1200 aggregat. Med detta aggregat får man ett större luftombyte och man kan upprätthålla ett bra inomhusklimat.


Behovsstyrningen gör så att det bara ventileras när det behövs. Aggregatet kan t.ex. vara inställt på att köra på bestämda tidpunkter, eller att det aktiveras av en rörelsegivare eller en CO2-givare. Eller en kombination av båda.

Fuktiga omklädningsrum

Fullt med svettiga träningskläder och ånga från duschen kan snabbt bidra till dålig luft i ett omklädningsrum. Som motionsgäst är det obehagligt att komma in i ett omklädningsrum med dålig luft, men också med hänsyn till byggnaden ska luftkvaliteten vara bra.

Ett Airmaster ventilationsaggregat kan också upprätthålla bra luft i rum med hög luftfuktighet, som omklädningsrum. Aggregatet ställs in så att det körs på bestämda tidpunkter, och det kan kombineras med olika givare, t.ex. en hygrostat som registrerar luftens relativa fuktighet. En hygrostat används ofta för att ändra aggregatets drift från grundventilation till full drift när den önskade relativa luftfuktigheten överskrids.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev