Trivsel är ett grundläggande värde

Trivsel är ett av skolans grundläggande värden. Det arbetas med trivsel på många sätt, varav det fysiska välbefinnandet i skolans lokaler är ett sätt. Därför är det stor fokus på pågående renovering och underhåll av lokalerna, för att belysning, akustik och luftkvalitet alltid ska vara optimal.
Haahrs Skole

Haahrs skola i Svendborg, Danmark har anor ända från 1893, men sedan dess har skolan både ändrat adress och inte minst omfång. Huvudbyggnaden, där skolan har legat sedan 1894, blev så småningom för liten, och flera privathus har inköpts. Dessutom har helt nya byggnader tillkommit, så att skolan nu totalt består av åtta byggnader som huserar 500 elever på alla nivåer från förskola till tionde klass.

Inomhusklimatet är viktigt för barnens prestations-förmåga och välbefinnande, och vi ser det som en viktig del av den totala trivsel och välbefinnande att luften i lokalerna alltid känns bra att vistas i”, säger rektor Michael Graugaard.

Många olika byggnader

Eftersom byggnaderna har många olika ursprung har renoveringen anpassats till byggnaderna och de enskilda rummen, och deras användning.

Michael Graugaard

Rektor Michael Graugaard och teknisk servicechef Jesper Knecht.

”Vi renoverar lokalerna löpande och efter behov i förhållande till vår budget. Vi prioriterar de lokaler som används mest och av flest elever. Det är en stor fördel att kunna ta en lokal åt gången, vilket vi kan med Airmasters decentrala ventilationssystem. Hittills har vi installerat 16 stycken Airmaster aggregat”, fortsätter Michael Graugaard.

Behovsstyrd ventilation

Grundventilationen kör enligt ett veckoschema, men därutöver bidrar CO2-sensorerna till att styra efter behov.

I det första huset som åtgärdades, håller femte-klassarna till på översta våningen, och dom hade tidigare riktigt tung luft och en hög CO2-nivå.

Det har ett Airmaster AM 1000 ventilationsaggregat ändrat på – nu är luften bra oavsett när du kommer in i lokalen. Och CO2-nivån hålls konstant under 1 000 ppm.

En sommardag

Utan att vara ett luftkonditioneringssystem kan ventilationsaggregaten ändå hjälpa till på varma dagar. Det finns funktioner i styrningen som kan utnyttja nattkylning och förbiströmning av värmeväxlaren, som annars används för att återvinna energi ur värmen i rummet.

Haahrs Skole Villa

I det första huset som åtgärdades, håller femteklassarna till på översta våningen, och dom hade tidigare riktigt tung luft och en hög CO2-nivå.

CO2 mätning från klassrum

Som utgångspunkt kör ventilationsaggregatet efter ett veckoschema, d.v.s. de startar på morgonen kl 07:00 och stannar kl 15:00, såvida det inte uppmäts en CO2-nivå över 500 ppm i lokalen. Dagtid kör ventilationen med minimal luftmängd, som är inställd på 30 % av systemets kapacitet. Om en CO2-koncentration över 500 ppm uppmäts ökar systemet luftmängden automatiskt, och vid 900 ppm går systemet upp i 100 % kapacitet.

Därigenom uppstår en synergi mellan CO2-nivån och energiförbrukningen. Ett konstant bra inomhusklimat uppnås under hela dagen med lägsta möjliga energiförbrukning. Det syns tydligt i nedanstående kurvor över CO2-nivå och luftmängd när det försiggår aktiviteter i lokalen. T.ex. lämnar många elever klassrummet under rasterna, och då sjunker CO2-nivån ganska betydligt och ventilationen minskar luftmängden.

Airmaster Figur1 Og 2 Samlet SE

Mätningar är från klassrum B5 en vanlig skoldag. En jämförelse mellan kurva 1 och kurva 2 visar tydligt sambandet mellan CO2-nivån och den luftmängd som ventilationsaggregatet kör med.

Dimensionering av ventilationsbehov

I det röda huset, som byggdes om 2011, finns bl.a. klass 10. De två tiondeklassarna har en del gemensamma lektionstimmar, men också timmar var för sig. Det har man tagit hänsyn till med en lokal med en vikvägg, så lokalen kan snabbt ändras från ett till två rum.

När man beräknade luftmängden för att hålla eleverna friska hela dagen skulle ett AM 1000 ventilationsaggregat i varje lokal räcka, men på grund av tvärgående bjälkar skulle den lösningen inte ha fungerat. Luftströmmen skulle inte kunna röra sig fritt, och resultatet skulle inte bli bra. Därför installerades två AM 500 i varje lokal, monterade på tvärs i lokalerna. Luftströmmen från de fyra ventilationsaggregaten går fri från bjälkar och armaturer och förser klasserna med ett bra inomhusklimat, oansett om de är i en eller två lokaler.

AM 500 Skoleklasse

AM 500 ventilationsaggregat installerades på tvärs i lokalerna. Luftströmmen från de fyra ventilationssystemen störs därmed inte av bjälkar och armaturer.

Online styrning

Alla nyare system ligger på Airlinq Online, och jag kan lätt gå in och ändra något, även om jag befinner mig i Esbjerg”, säger den tekniska servicechefen Jesper Knecht, och fortsätter: ”Med de äldre Airmaster-aggregaten funderar vi på om vi kunde koppla in dem till vårt CTS system. Det skulle förenkla det hela vad gäller styrningen, men aggregaten kör bra nu, det är inget krångel med dem.
Airlinq-Online-mobile

Med Airlinq Online har man överblick och kontrol på ventilationen

Facaderist Skole

Horisontellt luftintag och luftutsläpp genom fasaden

Installation av ventilation

De olika byggnaderna har olika förutsättningar för installation av ventilationen. I det gråa huset är det ett ventilationsaggregat med horisontellt luftintag och luftutsläpp. I den röda centralbyggnaden var det i stället mer praktiskt med vertikala intag och utsläpp genom taket.

Vertikal Gennemføring Ventilation

Vertikala intag och utsläpp genom taket

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev