Bli medveten om ditt CO2-nivå

Huvudvärk och trötthet kan bero på dålig ventilation och höga koldioxidnivåer. 

Undersökningar har visat att barns inläringsförmåga förbättras med upp till 7% när CO2-nivån sjunker till under 1000 ppm. Detsamma gör sig gällande för lärarna och anställda andra ställen - produktivitet och prestationsförmågan förbättras och sjukfrånvaron minskar – både i skolorna och på andra arbetsplatser.

För att undersöka om ett dårlig inomhusklimat beror på ett för högt CO2-nivå, erbjuder Airmaster gratis CO2-undersökning till institutioner och företag.

Efter en undersökning av CO2-nivået kan du antingen eliminera CO2-nivået som orsak till det dårliga inomhusklimatet – eller så kan du göra något åt det, med bättre ventilation.

 

När du beställer en CO2 undersökning ingår detta:

  • Lån av en CO2-mätstation som ger en automatisk logg av CO2-nivå, temperatur och luftfuktighet
  • Instruktion för korrekt mätning
  • Konfidentiell datarapportering
  • Lösningsförslag och kostnadsberäkning

Beställ CO2-undersökning

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev