Renovering, ombyggnation
eller nyproduktion?
– Airmaster löser behovet

Våra decentrala ventilationsaggregat anpassar sig till rummet och inte tvärtom.

I nästan alla rum
Genom ett brett och heltäckande sortiment kan våra aggregat installeras i princip alla sorters rum; stora som små, med många människor i eller med bara några få. Oavsett om det är en permanent eller tillfällig lösning.

Minimal konstruktionsändring
Airmasters direkta tillgång till den friska luften gör det enkelt, snabbt och billigt att förse de flesta byggnader med ventilation utan några större förändringar i byggnadens konstruktion.
Arbetet kan i många fall utföras utan att påverka den dagliga användningen av lokalen.

Gl. Hasseris Skola, decentral ventilation
Gl.Hasseris Skola, Aalborg, Danmark

Airmaster installeras i många olika lokaler
Vårt breda sortiment med det smidiga och flexibla montaget bidrar till att våra ventilations-
aggregat installeras i många olika typer av lokaler - här presenteras några av dom:

 

Skolor  Gym
Kontor Hotell
 Förskolor  Studentrum / lägenheter
 Utbild. lokaler Kaserner
 Matsaler  Sjukhus
Kliniker m.fl.

 

Fallstudier

Airmaster decentral ventilation på Terma A/S
Terma A/S, Lystrup, Danmark

 

 

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!