Renovering, nybyggning eller tillbyggning?
- Airmaster löser behovet

Våra decentrala ventilationsaggregat anpassar sig till rummet och inte tvärtom.

I nästan alla rum
Genom ett brett och heltäckande sortiment kan våra aggregat i princip installeras i alla slags rum; stora som små, med många människor i eller med bara några få. Oavsett om det är en permanent eller tillfällig lösning.

Minimal konstruktionsändring
Airmasters direkta tillgång till frisk luft gör det enkelt, snabbt och billigt att förse de flesta byggnader med ventilation utan några större ändringar i byggnadens konstruktion. Arbetet kan för det mesta utföras utan att påverka den dagliga användning av byggnaden.

Med decentral ventilation har du möjlighet för att installera ventilation i ett eller flera rum åt gången, i byggnader med speciella förhållanden eller i hela byggnader:

 

1) I en större byggnad där det bara ska installeras ventilation i några få rum.

 

 

2) I en tillbyggnad där man inte kan ansluta det existerande ventilationsaggregat.

 

 

3) I en byggnad med platt tak.

 

 

4) När det är behov för totalventilation i nybyggnad eller renovering.

 

Airmaster är installerad i många olika typer av lokaler
Vårt breda sortimentet med smidig och flexibel montage bidrar till att våra ventilationsaggregat har installerats i många olika byggnader och lokaler - såsom:

Skolor  Gym
Kontor Hotell
 Förskolor  Studentrum
 Utbildningslokaler   Kaserner
 Matsalar  Sjukhus
Kliniker  m.fl.

 

 

Desentral ventilation har gitt gode resultater på Bergsøy skule

 

Fallstudier 

 

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!