Korrekt placering

För att få våra ventilationslösningar att fungera bäst, så är det viktigt att de placeras korrekt i förhållande till rummet.

1

I ett långsmalt rum där kastlängden är för kort för rummets längd men för lång på bredden, kan två mindre aggregat med mindre kastlängd med fördel användas.

Korrekt placering, smalt rum, mindre anlæg, mindre kastelængde Placering, smalt rum, mindre kastelængde, mindre anlæg

   

2

I ett rum där det är högt till undertak eller om taket lutar, bör du placera aggregatet så högt som möjligt.

   

3

För att uppnå de mest effektiva förhållandena bör du undvika objekt som t.ex belysningsarmaturer monterade direkt på undertaket. Belysningsarmaturerna bör sänkas så att tilluften får fri åtkomst i rummet.
 
   

4

Om personer vistas nära ett aggregat är det viktigt att använda vägghängda eller golvstående modeller som arbetar enligt uppblandningsprincipen, för att undvika dragproblem.
 
   

5

Om rummet har fria takbalkar som kan förhindra luftflödet bör du välja en golvstående modell som ventilerar enligt förträngningsprincipen (AMP 900) eller ett vägghängt aggregat som ventilerar i rummets längdriktning.
 

 

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!