Rätt placering i förhållande till ljudtryck

För att få maximalt utbyte av ditt AM-aggregat bör du vara uppmärksam på nedanstående. Dessa ritningar kan användas som en riktlinje eller ett hjälpverktyg för en ljudmässigt effektiv installation.

1

Genomskärningsritning

 

2

Genomskärningsritning                          

Aggregat monterat mot väggen
men åtskild från taket.
Synliga rör och topplatta
       ljudisoleras och ev. kondensisoleras.
       Mellanrummet mellan aggregat
       och taket täcks ev.

Genomskärningsritning                          

Aggregat monterat mot taket med kort avstånd till väggen.
Synliga rör och bakplatta
       ljudisoleras och ev. kondensisoleras.
       Mellanrummet mellan aggregat
       och väggen täcks ev.

3

Planritning                          

Aggregat monterat med kort
avstånd från utsugningen till sidoväggen.

Planritning                          

Aggregat monterat med kort
avstånd från utsugningen till sidoväggen.

 Ytterligare akustiska beräkningar och åtgärder ska forväntas. Kontakta Airmaster.

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!