Ventilation och inomhusklimat

Skärpta byggregler gör att renoveringsprojekt och nybyggnationer blir mycket täta och välisolerade. Så lufttäta att det kan kännas som att vara i en påse.

Byggnaden ska kunna andas
Byggnaderna ska vara täta samtidigt som dom måste kunna andas. Det låter motstridigt, men det som menas är att byggnaderna ska vara täta så att vi inte förbrukar för mycket energi på uppvärmning. De ska kunna andas så att fuktig och förbrukad luft kan föras bort. Byggnader ska inte andas via otätheter utan genom balanserad och behovsstyrd ventilation.

För hög CO2 nivå påverkar dig negativt
CO2 nivån berättar för oss om det ventileras i tillräcklig mängd i förhållande till antalet människor i lokalen. Om du utsätts för mycket höga CO2 nivåer kan det ge negativa hälsoaspekter såsom:

► Huvudvärk
► Yrsel
► Trötthet
► Rastlöshet
► En stickande känsla i benen
► Svårigheter att andas

Vår hälsa står på spel
Inte alla byggnader har ett bra inomhusklimat och det innebär ofta att det är för mycket fukt i byggnaden. Vilket kan innebära både ekonomiska och hälso relaterade problem. För byggnaden kan det innebära att det bildas röta och mögel i konstruktionen som kan utveckla astma och allergi hos en del människor. Fler och fler personer får astma och allergi och en del av förklaringen är dåligt inomhusklimat.

 

VISSTE DU ATT...

► en för hög CO2 nivå, hög rumstemperatur och hög luftfuktighet = dåligt inomhusklimat

utan mekanisk ventilation med värmeåtervinning bör fönster och dörrar öppnas på vid gavel så att
     det skapas vädring 2 – 3 ggr dagligen i 5-10 minuter – för att upprätthålla ett sunt inomhusklimat.

Luften inomhus är full av kemikalier och partiklar från ex.vis möbler, golvmaterial, elektronik.
     Kemikalier och partiklar som flyger runt i luften och fäster sig till damm.

► Typiska tecken på för hög luftfuktighet är kondens på fönstrenas insida, fuktfläckar på tak eller väggar.
     Fönster och dörrar som slår sig och sist men inte minst mögeltillväxt och skador.

 

 

För hög luftfuktighet
Bristande ventilation ökar den relativa luftfuktigheten i de rum vi vistas i. En för hög luftfuktighet ger goda levnadsvillkor för dammkvalster och kan ge ökad risk för mögeltillväxt.

Dammkvalster
Dammkvalster är mellan 0,1-0,6 mm och kan inte ses av blotta ögat. De trivs i hög luftfuktighet 55 – 75& Rh (RH= Relativa luftfuktigheten) och förökar sig med en hastighet som avhänger direkt av rummets temperatur och luftfuktighet. De absorberar fukt genom deras hud så om luftfuktigheten hålls under 45% Rh kommer dom att torka ut och dö.

Mögel
Ett typiskt resultat av bristande ventilation är uppkomsten av mögel i byggnaden. I mögel finns ämnen som är skadliga för människa och djur.

Vad ska du göra?
Du ska ventilera - men på den riktig sätt.
Decentral ventilation med värmeåtervinning ser till att ingenting lämnas åt slumpen. Med ett decentralt ventilationssystem som automatiskt anpassar tillförseln av friskluft till varje utrymme, erhålls en inomhusklimat som är sunt på ett ekonomiskt sätt.


Inomhusklimat på arbetsplatsen


Lagstiftning

 

 

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!