Inomhusklimatet på arbetsplatsen

 

Både barn och vuxna känner av ett dåligt inomhusklimat

Luften är tät och varm. Ditt huvud känns tungt och du har svårt att koncentrera dig. Ett dåligt inomhusklimat har stor påverkan på vår trivsel och välbefinnande. Undersökningar visar att dåligt inomhusklimat har en negativ effekt med 5-10% på vår prestationsförmåga. När det gäller barn är effekten ännu större (källa: Geo Clausen, International Centre for Indoor Environment and Energy, Technical University of Denmark)  


Skolor och instutioner
För att upprätthålla god luftkvalitet inomhus i skolor och institutioner mm, är det rekommenderat att ventilera och att CO2 halten inte överstiger 1000 ppm under längre perioder. Inomhusmiljön i skolbyggnader och daghem är avgörande för elevers och lärares välbefinnande. Flera studier visar att dålig inomhusluft skadar lärandet! För att säkerställa en god luftkvalitet inomhus bör luften bytas ofta för att hålla ned CO2-nivån. Krav på ventilation i denna typ av lokaler ökar hela tiden och vikten av frisk luft dokumenteras och om igen.

CO2 mätning på Gl. Hasseris Skola

 

 

Kontor och mötesrum
För att upprätthålla ett bra inomhusklimat i en traditionell kontorsmiljö så bör luften bytas ofta.
I många lokaler finns det även behov för att kunna kyla uteluften för att det ska bli behagligt. Som den enda på marknaden har vi utvecklat en högeffektiv kylmodul som på ett enkelt sätt integreras med våra decentrala ventilationsaggregat.
 

CO2 mätning på Termas kontorslokaler

 

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!