INTELLIGENTA 3D BIM OBJEKT

Här kan 3D BIM objekten lastas ner i Autodesk Revit-format.

3D BIM objekten innehåller specifik information om  de aktuella aggregaten, som kan vara användbara i  planeringsprocessen. Det gäller bland annat  aggregatens nominella luftmängd, yttre dimensioner, vikt, strömförbrukning, värmebatterier osv.

Det är så kallade intelligenta modeller, där du med  ett klick kan rita ventilationskanaler från aggregatet med de riktiga dimensionerna så att man kan se var  till- och frånluft anslutningarna är placerade. På objekten står det anslutningsställen för elanslutning, som tillsammans med modellens information om  strömförbrukning, medverkar till att en installation  kan planeras lämpligast. Om det är behov för vatteneftervärmebatteri kan du med ett klick se anslutningsmöjligheterna och rita in röranslutningarna till värmesystemet, liksom objekten är förberedda med anslutningar till kondensavlopp.

AM 150 

AM 150 H:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019

 


 

AMC 150 

AMC 150 H:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019

 


 

AM 300

AM 300 HT:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 300 HC:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 300 HB:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 300 VT:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 300 VC:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 300 VB:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 300 HT-CC:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 300 HC-CC:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 300 HB-CC:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019

 


 

AM 500

AM 500 HT:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 500 HC:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 500 HB:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 500 VT:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 500 VC:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 500 VB:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 500 HT-CC:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 500 HC-CC:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 500 HB-CC:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019

 


 

AM 800

AM 800 HT:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 800 HC:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 800 HB:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 800 VT:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 800 VC:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 800 VB:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 800 HT-CC:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 800 HC-CC:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 800 HB-CC:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019

 


 

AM 900

AM 900 HM:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 900 HD:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 900 VM:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 900 VD:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019

 


 

AM 1200

AM 1200 HC:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
AM 1200 VC:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019

 


 

DV 1000

DV 1000 H:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019
DV 1000 H-CC:  Revit 2017  Revit 2018  Revit 2019

 


 

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!