Måttskisser

AM 150

PDF DWG

 AM 150 H
 AM 150 H-CF
 AM 150 HDE
 AM 150 HDE-CF

 

 Takt- väggram
 Håltagnings mall
 Håltagnings mall (1:1)

 AM 150 H
 AM 150 H-CF
 AM 150 HDE
 AM 150 HDE-CF

 

 Tak- väggram
 Håltagnings mall
 Håltagnings mall (1:1)

Plug-in til

 


 Nomenklatur förklaring


 

AMC 150

PDF DWG

 AMC 150 H
 AMC 150 H-CF
 AMC 150 HDE
 AMC 150 HDE-CF

 Tak- väggram
 Håltagnings mall
Håltagnings mall (1:1)

 AMC 150 H
 AMC 150 H-CF
 AMC 150 HDE
 AMC 150 HDE-CF

 Tak- väggram
 Håltagnings mall
 Håltagnings mall (1:1)

Plug-in til


 Nomenklatur förklaring

 

 

AM 300

PDF DWG

 AM 300 HT
 AM 300 HT - CC
 AM 300 HT-CF
 AM 300 HC
 AM 300 HC - CC
 AM 300 HB
 AM 300 HB - CC
 AM 300 VT
 AM 300 VT-CF
 AM 300 VC
 AM 300 VB
 AM 300 VBDE
 AM 300 VDI
 AM 300 VDIDE
 AM 300 HBRE
 AM 300 HDI
 AM 300 HDIDE
 AM 300 HTDE
 AM 300 HDIDE-CC

 Väggram
 Takram
 Håltagnings mall
 Håltagnings mall (1:1)

 

Plug-in till

 AM 300 HT
 AM 300 HT - CC
 AM 300 HT-CF
 AM 300 HC
 AM 300 HC - CC
 AM 300 HB
 AM 300 HB - CC
 AM 300 VT
 AM 300 VT-CF
 AM 300 VC
 AM 300 VB
 AM 300 VBDE
 AM 300 VDI
 AM 300 VDIDE
 AM 300 HBRE
 AM 300 HDI
 AM 300 HDIDE
 AM 300 HTDE
 AM 300 HDIDE-CC

 Väggram
 Takram
 Håltagnings mall
 Håltagnings mall (1:1)

 

 

 


 Nomenklatur förklaring


 

AM 500

PDF DWG

 AM 500 HT
 AM 500 HT - CC
 AM 500 HT-CF
 AM 500 HTDE
 AM 500 HC
 AM 500 HCDE
 AM 500 HC - CC 
 AM 500 HB
 AM 500 HBDE
 AM 500 HBDERE
 AM 500 HB - CC
 AM 500 HBRE
 AM 500 HDIDE
 AM 500 HDIDE integrated
 AM 500 HDIDE-CC
 AM 500 HDIDE-CC integrated
 AM 500 HDIDERE
 AM 500 VT
 AM 500 VT-CF
 AM 500 VTDE
 AM 500 VC
 AM 500 VCDE
 AM 500 VB
 AM 500 VBDE
 AM 500 VBDE integrated
 AM 500 VDI
 AM 500 VDI integrated
 AM 500 VDIDE integrated

 Väggram
 Takram
 Håltagnings mall
 Håltagnings mall (1:1)

 

Plug-in till

 AM 500 HT
 AM 500 HT - CC
 AM 500 HT-CF
 AM 500 HTDE
 AM 500 HC
 AM 500 HCDE
 AM 500 HC - CC
 AM 500 HB
 AM 500 HBDE
 AM 500 HBDERE
 AM 500 HB - CC
 AM 500 HBRE
 AM 500 HDIDE
 AM 500 HDIDE integrated
 AM 500 HDIDE-CC
 AM 500 HDIDE-CC integrated
 AM 500 HDIDERE
 AM 500 VT
 AM 500 VT-CF
 AM 500 VTDE
 AM 500 VC
 AM 500 VCDE
 AM 500 VB
 AM 500 VBDE
 AM 500 VBDE integrated
 AM 500 VDI
 AM 500 VDI integrated
 AM 500 VDIDE integrated

 Väggram
 Takram
 Håltagnings mall
 Håltagnings mall (1:1)

 


 Nomenklatur förklaring


 

AM 800

PDF DWG

 AM 800 HT
 AM 800 HT - CC
 AM 800 HT-CF
 AM 800 HTDE
 AM 800 HC
 AM 800 HC - CC
 AM 800 HB
 AM 800 HBDE
 AM 800 HB - CC
 AM 800 HBRE
 AM 800 HDI
 AM 800 HDI-CC
 AM 800 HDIDE
 AM 800 HDIDE without panels
 AM 800 HDIDE integrated
 AM 800 VT
 AM 800 VT-CF
 AM 800 VC
 AM 800 VB

 Väggram
 Takram
 Håltagnings mall
 Håltagnings mall (1:1)

 

Plug-in till

 AM 800 HT
 AM 800 HT - CC
 AM 800 HT-CF
 AM 800 HTDE
 AM 800 HC
 AM 800 HC - CC
 AM 800 HB
 AM 800 HBDE
 AM 800 HB - CC
 AM 800 HBRE
 AM 800 HDI
 AM 800 HDI-CC
 AM 800 HDIDE
 AM 800 HDIDE without panels
 AM 800 HDIDE integrated
 AM 800 VT
 AM 800 VT-CF
 AM 800 VC
 AM 800 VB

 Väggram
 Takram
 Håltagnings mall
 Håltagnings mall (1:1)

 


 Nomenklatur förklaring


 

AM 1000 - 3rd generation - Lanseres April 2019

PDF DWG

 AM 1000 HH TT
 AM 1000 HH BB
 AM 1000 HH TB
 AM 1000 HH DI
 AM 1000 HH DE
 AM 1000 HH DIDE
 AM 1000 HV TT
 AM 1000 HV BB
 AM 1000 HV TB
 AM 1000 HV DI
 AM 1000 HV DE
 AM 1000 HV DIDE
 AM 1000 S1S2 TT
 AM 1000 S1S2 BB
 AM 1000 S1S2 TB
 AM 1000 S1S2 DI
 AM 1000 S1S2 DE
 AM 1000 S1S2 DIDE
 AM 1000 VV TT
 AM 1000 VV BB
 AM 1000 VV TB
 AM 1000 VV DI
 AM 1000 VV DE
 AM 1000 VV DIDE

 Håltagningsmall
 Håltagningsmall (1:1)

Plug-in til

 AM 1000 HH TT
 AM 1000 HH BB
 AM 1000 HH TB
 AM 1000 HH DI
 AM 1000 HH DE
 AM 1000 HH DIDE
 AM 1000 HV TT
 AM 1000 HV BB
 AM 1000 HV TB
 AM 1000 HV DI
 AM 1000 HV DE
 AM 1000 HV DIDE
 AM 1000 S1S2 TT
 AM 1000 S1S2 BB
 AM 1000 S1S2 TB
 AM 1000 S1S2 DI
 AM 1000 S1S2 DE
 AM 1000 S1S2 DIDE
 AM 1000 VV TT
 AM 1000 VV BB
 AM 1000 VV TB
 AM 1000 VV DI
 AM 1000 VV DE
 AM 1000 VV DIDE

 Håltagningsmall
 Håltagningsmall (1:1)

 

 


 AM 1000 versionsöversikt

 Nomenklatur förklaring


 

AM 1000

PDF DWG

 AM 1000 HHB
 AM 1000 HHDI
 AM 1000 HHDE
 AM 1000 HHDIDE
 AM 1000 HHT
 AM 1000 HREHREB
 AM 1000 HREHREDE
 AM 1000 HS1B
 AM 1000 HS2T
 AM 1000 S1RES2REB
 AM 1000 S1S2B
 AM 1000 S1S2T
 AM 1000 VS1B
 AM 1000 VS2T
 AM 1000 VVB
 AM 1000 VVDE
 AM 1000 VVDIDE
 AM 1000 VVT
 AM 1000 VHB
 AM 1000 HV B
 AM 1000 VH DE

Håltagningsmall
Håltagningsmall (1:1)

Plug-in till

 AM 1000 HHB
 AM 1000 HHDI
 AM 1000 HHDE
 AM 1000 HHDIDE
 AM 1000 HHT
 AM 1000 HREHREB
 AM 1000 HREHREDE
 AM 1000 HS1B
 AM 1000 HS2T
 AM 1000 S1RES2REB
 AM 1000 S1S2B
 AM 1000 S1S2T
 AM 1000 VS1B
 AM 1000 VS2T
 AM 1000 VVB
 AM 1000 VVDE
 AM 1000 VVDIDE
 AM 1000 VVT
 AM 1000 VHB
 AM 1000 HV B
 AM 1000 VH DE

Håltagningsmall
Håltagningsmall (1:1)


 AM 1000 versionsöversikt

 Nomenklatur förklaring


 

AM 900

PDF DWG

 AM 900 HM
 AM 900 HD
 AM 900 VM
 AM 900 VD
 AM 900 HMF
 AM 900 VMF 
 AM 900 VM_WCH
 AM 900 HM_WCH

 Takhuvsmodul
 Fasadhuv

Plug-in till

 AM 900 HM
 AM 900 HD
 AM 900 VM
 AM 900 VD
 AM 900 HMF
 AM 900 VMF
 AM 900 VM_WCH
 AM 900 HM_WCH

 Takhuvsmodul
 Fasadhuv


 Nomenklatur förklaring


 

AM 1200

PDF DWG

 AM 1200 HR
 AM 1200 HC
 AM 1200 HL
 AM 1200 VR
 AM 1200 VC
 AM 1200 VL

Plug-in till

 AM 1200 HR
 AM 1200 HC
 AM 1200 HL
 AM 1200 VR
 AM 1200 VC
 AM 1200 VL


 Nomenklatur förklaring


 

Cityvent® CV 80

PDF DWG
 CV 80 RTT
 CV 80 RSS
 CV 80 RBB
 CV 80 LTT
 CV 80 LSS
 CV 80 LBB

 CV 80 RTT
 CV 80 RSS
 CV 80 RBB
 CV 80 LTT
 CV 80 LSS
 CV 80 LBB


 Nomenklatur förklaring


 

Cityvent® CV 200

PDF DWG  

 CV 200 RFF
 CV 200 RFS
 CV 200 RSF
 CV 200 RSS
 CV 200 LFF
 CV 200 LFS
 CV 200 LSF
 CV 200 LSS
 CV 200 CFB
 CV 200 CSB
 CV 200 CFS
 CV 200 CSS

 CV 200 RFF
 CV 200 RFS
 CV 200 RSF
 CV 200 RSS
 CV 200 LFF
 CV 200 LFS
 CV 200 LSF
 CV 200 LSS
 CV 200 CFB
 CV 200 CSB
 CV 200 CFS
 CV 200 CSS

 


 Nomenklatur förklaring


 

DV 1000

PDF DWG
 DV 1000 H
 DV 1000 S
 DV 1000 H
 DV 1000 S


 Nomenklatur förklaring

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!