Bättre inomhusklimat till skolor och dagis

Airmaster står klar med hela styrka av duktiga och kompetenta medarbetare till att ge råd omkring val av lösningar till ventilation i skolor och institutioner.
inomhusklimat skolor

Decentral ventilation med värmeåtervinning

Airmaster står klar med hela styrka av duktiga och kompetenta medarbetare till att ge råd omkring val av lösningar till ventilation i skolor och institutioner. Airmaster är specialister inom decentral ventilation och produkterna från vårt breda produktprogram är lämplig för ventilation i de flesta rum i exempelvis skolor och dagis.

De senaste snart 30 åren har Airmaster levererat ventilations- och inomhusklimatlösningar till tusentals projekt, stora som små. Med ca. 100 dedikerade medarbetare har vi djup kunskap och varje dag arbetar vi för att göra lösningar från Airmaster till en bra upplevelse. Dessutom har vi ett tätt samarbete med rådgivande ingenjörer, arkitekter och ventilations entreprenörer.   

Våra faciliteter till test och utveckling är bland några av dom bästa i Europas. För närvarande arbetar vi för fullt med att utvidga faciliteterna med et avancerat efterklangsrum till systematisk test och mätning av ljud.  

Fakta som är värd att veta om decentral ventilation från Airmaster:

  • En decentral ventilationslösning från Airmaster är ofta billigare än
    en central ventilationslösning. Det gäller både i förvärv och total ekonomisk, samtidigt är lösningen också energibesparande
  • Decentral ventilation använder mindre energi då ventilationen blir behovsstyrd rum för rum och uteluft och frånluft förs direkt genom vägg eller tak. Med andra ord, inga kanaler som luften skal pressas igenom som skapar tryck och kostar energi
  • Kort installationstid – ta en lokal åt gången
  • Väldig enkel service, rekommenderas en gång årligt
  • Komplett styrning och övervakning med Airmasters Airlinq online

 

Service görs som regel av duktiga lokala Airmaster förhandlare / partner. Om det skulle vara behov av extra support, kan vi hjälpa med teknisk online support.

ventilation

Decentral ventilation installeras direkt i de rum där det behövs, för exempel:

I en byggnad där det bara ska installeras ventilation i några få rum runt om i byggnaden

I en byggnad där det bara ska installeras ventilation i några få rum runt om i byggnaden

I en tillbyggnad där man inte kan ansluta det existerande ventilations-aggregatet

I en tillbyggnad där man inte kan ansluta det existerande ventilations-aggregatet

När det är behov för  ventilation, oavsett nybygg  eller renovering

När det är behov för ventilation, oavsett nybygg eller renovering

I en byggnad med platt tak

I en byggnad med platt tak

Exempel på etappvis renovering av klassrum på Haahrs skola i Svendborg

Inomhusklimatet är viktigt för barnens prestations-förmåga och välbefinnande, och vi ser det som en viktig del av den totala trivsel och välbefinnande att luften i lokalerna alltid känns bra att vistas i, säger rektor Michael Graugaard.

- Vi renoverar löpande klassrummen efter behov och i efter vår renoveringsbudget. Det har efter handen blivit till 16 Airmaster ventilationsaggregat.

CO2-mätninger från en dansk skola

CO2-mätninger gjorda i ett traditionellt klassrum visar tydligt hur betydande en bra ventilation är för luftkvaliteten.

Resultatet är tydligt. Utan ventilation stiger CO2-koncentrationen upp till 2000 ppm.

Den blå linjen visar CO2-koncentrationen med ett Airmaster aggregat i drift. Den röda linjen visar mätningar gjorda före ventilation blev installerad. Mätningarna är gjorda under en hel skolvecka.

Online styrning

Att ventilationsaggregaten är decentrala, är inte ensbetydande med att du behöver mista överblicken
– tvärtemot.

Airmasters IoT plattform Airlinq Online ger dig möjligheten att bevara överblicken, och ha en samlad styrning. Med hjälp av vår API kan du dessutom ansluta Airmaster ventilationsaggregat till ditt BMS system.

REHVAs rekommendationer

På Airmasters hemsida hittar du en kort introduktion till REHVAs rekommendationer angående ventilation, samt en länk till REHVAs hemsida, där de löpande uppdaterar med vetenskap, erfarenheter och rekommendationer.

Vi är klar till att hjälpa dig

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev