Behovsstyrd ventilation – nu också med TVOC-givare

Nu kompletteras Airmasters CO2-givare med en TVOC-givare så att ventilationen kan styras efter flera parametrar.
Behovsstyrd ventilation med TVOC-givare

Det är med stor glädje att vi nu kan lansera TVOC-behovsstyrning till våra ventilationsaggregat. Tillsammans med den redan kända CO2-behovsstyring, kan den nya styrningen vara med till att öka luftkvaliteten ytterligare.

Forskning visar att det inte bara är CO2-koncentrationen som orsakar koncentrationsbesvär, obehag och liknande. Andra gaser, som till exempel etanol, aceton, ättiksyra, metanol och acetaldehyd – med andra ord, så kallade VOC’er (Volatile Organic Compounds) – har också en väsentlig påverkan. VOC’ är lättflyktiga organiska ämnen som kan bildas av handsprit, rengöringsmedel, byggnadsmaterial, möbler, mattor, arbetsprocesser, kosmetika och människans kroppsprocesser. Den nyutvecklade VOC-givaren tar hänsyn till alla ämnen i VOC kategorien, därför Total VOC

Bra luftkvalitet är inte bara låg CO2-nivå

Vad betyder TVOC för luftkvaliteten? Vi berättar här om TVOC och visar fram några fall-historier. Hör varför luftkvaliteten på en dansk skola blev bättre efter att rengöringsrutinerna blev ändrade.

När är TVOC relevant?

TVOC-styrning är relevant i situationer där mänsklig kroppsaktivitet inte är den enda orsaken till dålig luftkvalitet.

Några exempel kan vara:

  • I lokaler med hög förekomst av hobbyprodukter. Leksaker, kuddar och liknande till exempel i lekrum på dagis
  • Vid hantering av kemikalier som handsprit, parfym och rengöringsmedel, eller vid processer där det ingår till exempel lim eller målning.
  • I skrivarutrymmen och liknande
  • Byggnadsmaterial och inventarier kan avge VOC’er, vilket kan ha betydelse i lokaler som har låg personbelastning men är fyllda av material som avger VOC
ventilation bibliotek ppm ppb

CO2 och TVOC-koncentrationerna följs inte alltid år. Det ses tydligt på detta exempel från ett bibliotek.

CO2-nivået stiger och faller i takt med antalet besökande på biblioteket (den blå grafen). Skrivare aktivitet kl: 11.00 orsaker en kraftig ökning av i TVOC-koncentrationen (den orange grafen). Normalt ville vi inte veta vilken typ av VOC’er som registreras, men här vet vi att det är en skrivare.

När ventilationsaggregatet behov styrs av både CO2- och TVOC-givare så är det den mest kritiska signalen som bestämmer luftombytet. 

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev