Ventilation i ett miljömässigt perspektiv

Fall analys av CO2-påfrestning från central / decentral ventilationslösning.
CO2 påfresning från ventilation

LCA analyse

Byggbranschen står för en väsentlig andel av världens samlade klimatpåverkningar, och därför har man de senaste åren haft stor fokus på hur speciellt CO2-utsläpp från byggmaterial och byggnaders driftenergi kan reduceras.

För att bidrag till detta har Airmaster utarbetat en LCA analys (livscykelanalys)

för en decentral ventilationslösning respektive en central ventilationslösning i ett konkret renoveringsfall på en skola.

LCA analysen är genomförd av Rådgivende Ingeniørfirma MOE på uppdrag av Airmaster.

Video presentation

I den här videon genomgår vi LCA analysen.

Sammenfattning

Analysen visar, att den samlade CO2-belastning för en decentral ventilationslösning inklusive drift är 52% lägre än en central VAV-lösning baserad på en 25-år period.

Bidraget till CO2-belastningen från den decentrala lösningen kommer uteslutande från aggregaten, uteluft och avluft genom ytterväggen samt elförbrukning till drift och uppvärmning, medans den centrala lösningen ytterligare har bidrag från distributionskanaler, spjäll och fjärrvärme till uppvärmning. Tittar man på ventilationslösningen exklusive drift så är besparingen vid den decentrala lösningen 42%.

Ser man ventilationen i förbindelse med en hel byggnad så visar analysen, att den centrala ventilationslösningen inklusive driftenergi utgör 18% av den samlade CO2-belastning, medans det för den decentrala lösningen är 10%.

Dessutom visar analysen att den samlade materialförbrukningen minskar med 50% med att använda en decentral ventilationslösning framför en central lösning1.

1Resultaten är baserade på en bakgrundsrapport utarbetad av MOE A/S 2020

Förutsättningar

Undersökningen tar utgångspunkt i en 2630 m² stor byggnadssektion av en grundskola från 60-talet, där det vid renoveringen blir installerat decentrala Airmaster aggregat i 31 klassrum.

Detta jämförs med en fiktiv ventilationslösning, där klassrummen ventileras med central ventilation. Fördelningskanaler och aggregat för detta är placerade ovanför taket.

CO2-belastningen är uppskattad utifrån två produktlivscykel värderingar, som är baserade på specifika materialmängder för de två ventilationslösningarna, generiska materialdata från den tyska Ökobau databasen, som är den databas som används i Danmark, och en referensbyggnad. Det betyder, därmed att resultatet av analysen inte är produktspecifikt, men en generell analys som betraktar två ventilations principer med de respektive undersökta materialmängderna.

Analysen följer riktlinjerna för den nya frivilliga hållbarhetsklassen, hänsynsperioden fastställs dock till enheternas beräknade livslängd på 25 år.

CO2 ventilation
vikt ventilation

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev