Fasadgaller i nytt aerodynamiskt design

Airmaster lanserar ett nytt fasadgaller som med sin speciella geometri och aerodynamiska konstruktion gör det möjligt att minska hålgenomföringen på fasaden vid installering av ett AM 1000 ventilationsaggregat. Där man tidigare har använt en Ø400 mm genomföring, är det numera tillräckligt att använda en Ø315 mm genomföring – utan extra tryckförlust eller medryckning av regnvatten.
Airmaster Boomerain® Ø315

Airmaster Boomerain® Ø315

Fasadgaller till alla slags väder

Vi installerar Airmaster ventilationsaggregat i många olika geografiska förhållanden i Europa - från milt inlandsklimat till tuffa västkust förhållanden i t.ex. Norge. Med de olika väderleksförhållandena följer olika utmaningar för fasadgallret. Det har vi tillgodosett vid att framställa tre olika varianter. Utifrån ser de alla likadana ut, och därför vill man inte se skillnad om det skulle vara behov för att använda olika varianter av fasadgallret på samma byggnad.

Aerodynamiskt Design

Airmasters kunskapen om aerodynamik var avgörande för hur vi lyckades minskar diametern från Ø400 till Ø 315 mm. Formen på lamellerna är utvecklade så att det endast uppstår en begränsad turbulens på fasadgallrets baksida. Därmed reduceras tryckförlusten och energiförbrukningen minskas betydligt. Den helt speciella geometrin är dessutom designad till att fånga upp vattendroppar och transportera bort dom för att undgå vatteninträngning i kanalen.

fördelar

  • Håldiametern i fasaden kan ändras från Ø400 mm till Ø315 mm
  • Medryckning av regnvatten förhindras även vid höga lufthastigheter
  • Energiförbrukningen reduceras
  • Lägre ljud

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev