Kaper Norden och Trafikverket

Kaper Norden och Trafikverket valde Airmasters decentraliserade ventilationsaggregat.
decentraliserade ventilationsaggregat till Trafikverkets arbetsplats

Kaper Norden och Trafikverket valde Airmasters decentraliserade ventilationsaggregat till Trafikverkets arbetsplats på Lovön i Stockholm där det byggs en tunnel till E4 Förbifart Stockholm som ska vara klart 2027.

Kaper Norden Logo

Man valde Airmaster på grund av:

  • bra support
  • kort installationstid
  • energieffektivt
  • låg ljudnivå
  • kylmodul
  • samt Airmaster Airlinq Online (Online-styrning och manövrering via molnbaserad webbportal).

 

En viktig aspekt i framtidens IoT-system blir kommunikation mellan systemen. Därför ställer Airmaste också en webbtjänst (API) till förfogande som systemanvändarna kan använda för integration med andra BMS-system.

Man har installerat 32 decentrala ventilationsaggregat i modellerna AM 150, AM 300 och AM 500 med kylmodul (kyler uteluften med upp till 15 grader).

Ventilationsaggregaten styrs av CO2-givare, vilket med andra ord betyder att ventilationen är behovsstyrd allt efter hur många personer som befinner sig i rummet. Med CO2-styrd decentral ventilation vil det alltid vara bra luft i de lokaler som människor befinner sig i. I tomma lokaler vill man nöja sig med en grundventilation eller stänga av helt, allt efter vad man har programmerat. Tack vare detta kan man optimera varje lokal med det bäst tänkliga inomhusklimatet och den lägsta energiförbrukningen.

Ventilationsaggregaten styrs av CO2-givare
CO2 Trafikverket

I Airlinq Online kan man se hur högt CO2-nivået er nu och vilket nivå det har lagt på under en period. Grafen här visar CO2-nivået under en vecka.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev