Mer ventilation på en gång

Har du behov för större ventilations kapacitet, eller har du lokaler, som är helt utan ventilation – så finns det en helt enkel lösning.
Mer Frisk Luft

Vi vet att ett bra inomhusklimat med bland annat en låg CO2-nivå bidrar till vår allmänna trivsel och medverkar till att vi inte kommer hem från jobbet eller skolan med huvudvärk på grund av att luften har varit tung och dålig. Med den insikt som finns omkring ventilation och smittspridning, ser det nu ut som att bra och effektiv ventilation har blivit ännu viktigare.

REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) har nämligen för tredje gången i år uppdaterat deras rekommendationer omkring ventilation.

REHVAs rekommendation i relation till ventilation är bland annat att ventilera extra mycket, i fler timmar än normalt och inte låta luften recirkulera.

 

Ser man på de nyaste rekommendationerna omkring ventilation i förhållande till användningen av Airmaster decentrala ventilationsaggregat, så kan följande framhävas:

 

Ingen recirkulation av luft

Med decentrala Airmaster ventilationsaggregat har varje lokal sitt eget stand-alone ventilationsaggregat, där frisk utomhusluft förs direkt in i lokalen, och använd luft skickas direkte ut ur rummet. Luften blir inte recirkulerad.

Rum Med Decentral

Värmeväxlare

Airmasters värmeväxlare är motströmsväxlare, där inkommande och utgående luftflöden alltid kvarstår som två helt separata luftflöden.

Ventilationsaggregaten har dessutom en hög täthetsklass i förhållande till internt läckage.

I ventilationsaggregatet kommer den smutsiga luften från rummet inte heller i kontakt med den friska luften utifrån.

Diagram SE (1)

Låt enheterna ventilera längre tid än normalt

Under normala omständigheter körs ett Airmaster ventilationsaggregat ofta efter en kombination av behovsstyrning och tidsstyrning. På en skola vill man t.ex. ofta välja att köra efter ett veckoschema + behovsstyrning med CO2-givare. Det är både energisparande och samtidigt optimalt för användarna av lokalen att det ventileras efter behov.

För nuvarande rekommenderas det att låta ventilationen köra längre tid än normalt, gärna med högre kapacitet. Inställningarna för både tidsstyrning och luftflöde kan lätt ändras, och det kan fortsättningsvis göras individuellt rum-för-rum, allt efter behov.

Vi rekommenderar att ventilationsaggregaten kör med full kapacitet ett par timmar före och efter användning av lokalen, och gärna fortsätter köra med 30% utanför drifttid där det annars ville stängas av.

Kort sagt om Airmaster ventilation:

  • Frisk luft direkt in i varje lokal
  • Ingen recirkulation av luft
  • Enkelt att ändra inställningar för t.ex. luftflöde och tid
  • Särdeles ljudlös
  • Snabb och enkel att installera
  • Kan anslutas och styras online
  • Kan integreras med existerande BMS

Ett decentralt Airmaster ventilationsaggregat kan naturligtvis hantera en lokal själv, eller det kan användas som komplement i lokaler, där ett existerande ventilationssystem inte kan ventilera tillräckligt. Man kan nöja sig med att installera en Airmaster i det eller de rum, där behovet är störst.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev