Airmaster lanserar det flexibla AM 300

Den nya AM 300 är ett decentralt ventilationsaggregat med mycket hög kvalitet, stor flexibilitet och genomtänkta tekniska och användarvänliga detaljer.
Airmaster AM 300 Web

Den nya AM 300 från Airmaster är i princip en förbättrat och förfinad version av det nuvarande decentrala ventilationsaggregatet AM 300.

Grundprinciperna för den nya AM 300 bygger vidare på Airmasters höga standard för att uppnå ett bra inomhusklimat med minsta möjliga energiförbrukning och lägsta livscykelkostnad.

Den nya AM 300 är särskilt flexibel vid användning och installation.

Med många möjligheter för placering av uteluft och avluft samt möjlighet för kanaldragning av tilluft och frånluft inne i rummet kan AM 300 anpassas till många olika typer av lokaler.

En nyhet är att både uteluft och avluft kan placeras i ändarna av aggregatets kabinett, så att uteluft och avluft t.ex. kan ledas förbi hinder inne i byggnaden, eller användas för att skapa ett ensartat intryck på fasaden. Dessutom levereras aggregaten som standard med inbyggd adaptiv tilluftsöppning som säkerställer en god luftfördelning. Det är även möjlig med kanal-dragen tilluft och frånluft, vilket ökar flexibiliteten.

AM 300 kan styras från en separat kontrollpanel, men den kan också styras via Airmasters IoT-plattform Airmaster Airlinq Online eller anslutas till ett intelligent fastighetssystem (BMS).

Och mycket mera. 

Ett annat fokusområde har varit ökad återvinningsbarhet. 

  • Enkel att demontera och därmed möjlighet för återvinning av komponenter.
  • Ändrade produktionsmetoder minskar användningen av lim med upp till 90 %.
  • Användning av isolering tillverkad av återanvänt skummaterial och utan pigmentämnen. 100 % polyuretangranulat som kan återvinnas.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev