Rekommendationer om ventilation

Med denna information önskar vi att kommunicera råd och rekommendationer från REHVA och andra. Vi länkar också till REHVAs hemsida som uppdateras kontinuerligt. Dessa rekommendationer uppdateras löpande pga. Covid-19 pandemin.
rekommendationer om ventilation

REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) kom redan i april 2020 med information och rekommendationer omkring ventilation när Covid-19 pandemin bröt ut. Dessa rekommendationer har därefter blivit uppdaterade två gånger, senast den 3. augusti där fokus var på hur man igen kunde öppna byggnader på ett säkert sätt. Det inverkar också på hur Airmaster ventilationsaggregat används.

Med Airmaster ventilationsaggregat, följer du bäst REHVAs råd och rekommendation vid att:

 

1. Öka ventilationen, så att den kör flera timmar än normalt och gärna med större luftmängd

Dina Airmaster aggregat kan programmeras till att starta och stanna efter ett tidsschema, och luftmängden kan ökas och minskas. Låt ventilationsaggregaten starta och stanna några timmar före och efter att lokalen används, eller fundera på tillfällig dygndrift. Med Airmaster Airlinq® Online är det lätt att programmera via Airmasters egen online webbportal.

2. Säker användning av värmeåtervinningsenheter

Airmaster aggregat använder motströmsvärmeväxlare av hög kvalitet där uteluft och avluft är helt separat och aggregaten har dessutom en hög täthet för att förhindra luftläckage.

3. Det ska också nämnas att luften i ett Airmaster ventilationsaggregat inte recirkuleras.

De ingående och utgående luftflödena är separerade från varandra – frisk luft tillförs rummet utan att det blandas med använd frånluften. Luften cirkulerar inte heller runt i byggnaden, Airmaster aggregat är stand-alone aggregat som ventilerar det rum som det är installerat i.

4. Är det länge sedan att service har utförts på aggregatet kan det vara en bra ide att byta filter.

Om det är länge sedan att service har utförts på ditt ventilationsaggregat, bör du överväga om det är på tid att byta filter i aggregatet. Det är inte nödvändigt med ytterligare service än vad som normalt rekommenderas, men smutsiga och igentäppta filter begränsar aggregatets kapacitet och därmed minskas mängden av frisk luft.

Förutom REHVA så är det också många andra som har rekommendationer i samband med inomhusklimat och coronavirus.

Fler och fler forskare har uppmärksammat risken för luftburen smittspridning på grund av så kallade aerosoler, som är mikroskopiska partiklar, som kan hänga i luften i en tid. De finns överallt och är så lätta att dom svävar tillsammans med rök, spott och saliv. Det är ännu inte bevisat att coronavirus kan smitta via luften, men det är bevisat att andra virus kan smitta på det här sättet, därför menar forskarna att det borde gälla en försiktighetsprincip.

Andra rekommendationer:

I början avvisade WHO att Covid-19 smittan kunde vara luftburen, men i juli ändrade man sina åsikter efter att det varit vissa utbrott på restauranter, fitness center och körövningar som indikerade att smittan kanske var luftburen trots allt, speciellt i inomhus lokaler med dålig ventilation.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev