Vill du ha det svalare på kontoret?

Det är viktigt med bra ventilation och en behaglig temperatur på kontoret året runt, men speciellt under varma sommardagar.
Sweating In The Office

Om det är så varmt att ventilationsaggregatet inte lyckas hålla temperaturen nere på en behaglig nivå, så kan man uppnå extra kylning genom att eftermontera en kylmodul till ventilationsaggregatet.

Själva styrsystemet i ventilationsaggregatet erbjuder möjlighet att kyla ner luften, antingen genom att utnyttja den kallare nattluften eller vid att leda luften förbi värmeväxlarens bypass. Vid nattkylning utnyttjar ventilationsaggregatet den kyligare nattluften till att reducera rumstemperaturen under natten, så att det är svalt och behagligt på morgonen. Leder man luften förbi värmeväxlaren så kommer uteluften direkt in i rummet utan att bli uppvärmd av värmen från avluften.

En varm dag räcker det oftast inte bara att byta ut luften med ventilation – extra svalka är nödvändig. Det kan man få vid att montera en kylmodul till ventilationsaggregatet. Kylmodulen är inte aktiverad hela tiden – men kan aktiveras när bypass möjligheten inte längre räcker för att hålla tilluften på den önskade nivå.

Kylmodulen kan reducera uteluftens temperatur med upp till 15°C.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev