Ett bra inomhusklimat i skolorna ger bättre inlärning och friskare barn.

Kan Airmaster ventilationsaggregat styras efter VOC-koncentration? Det Realdania-stödda projekt som startade 2019 har visat att så är fallet. Airmasters VOC-projekt har nu kommit så långt att det fält testas i en skola i Århus kommun i samarbete med Teknologisk Institut, och senare i år lanseras det som en ny behovsstyrning till Airmasters ventilationsaggregat.
Behovsstyrning av ventilation utifrån VOC-koncentration

Ett bra inomhusklimat i skolorna ger bättre inlärning och friskare barn.

Under 2019 valde Realdania ut fem projekt som sammanlagt får fem miljoner kronor i stöd för utveckling, test och dokumentering av innovativa lösningar som ska förbättra inomhusklimatet i klassrum.

Airmasters projekt om VOC (Volatile Organic Compounds, flyktiga organiska föreningar) var ett av de projekt som valdes. VOC är lättflyktiga organiska ämnen som bildas av t.ex. rengöringsmedel, byggnadsmaterial, arbetsprocesser, kosmetik och människans kropps-processer. Forskningen har visat att dessa ämnen, som förekommer i relativt små koncentrationer inomhus, troligen är avgörande för hur människor upplever luftkvaliteten och har betydelse för vårt mentala välbefinnande.

”De projekt vi har valt att stödja är var i sär innovativa lösningar som har möjlighet att göra stor skillnad för att förbättra det dåliga inomhusklimatet i klassrummen. Det är också projekt som kan behöva ett visst stöd för att lyckas komma i mål. Nu ser vi fram emot att de sjösätts och testas ute i skolorna. Vår förhoppning är att erfarenheterna härifrån kan bidra till att både kommuner och rådgivare får en större verktygslåda i arbetet med skolornas inomhusklimat”, säger Stig Hessellund, projektledare på Realdania.

Behovsstyrning av ventilation utifrån VOC-koncentration

Eftersom VOC- och CO2-koncentrationerna inte alltid följs åt kan det vara relevant att ha en separat styrning som behovsstyr ventilationen utifrån VOC-koncentrationen.  Eller ännu bättre, styr efter både VOC- och CO2-koncentrationen samtidigt. Fördelen för elever och lärare är att luftombytet styrs av flera relevanta parametrar.

Detta Realdania-stödda projekt ska bidra till att visa om det går att behovsstyra ventilationen efter VOC-koncentrationen på ett effektivt sätt.

Resultat

Projektet har utvecklats positivt vad gäller möjlighet och relevans för behovsstyrning av ventilationen efter VOC-koncentrationen. Man har blivit nya erfarenheter rikare på vägen, t.ex. att VOC-koncentrationen har större plötsliga variationer än CO2, vilket ställer andra krav till ventilationsstyrningen.

VOC-projektet har nu kommit så långt att det fält testas i en skola i Århus kommun i samarbete med Teknologisk Institut. Samtidig pågår den slutliga finjusteringen innan det senare i år lanseras som en ny behovsstyrning till Airmasters ventilationsaggregat.

Kontakta oss för mer information

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev