Om Airmaster

...tänk om vi kunde utveckla ventilationsaggregat som tog hänsyn till vårt beteende, behov och välbefinnande och som samtidigt kunde vara en del av den rätta energilösningen för framtidens renoverings- och byggprojekt

Det var den uppgiften och affärsidén som Henrik Stæhr och Kim Jensen formulerade 1991 när de startade Airmaster i Aars, Danmark.

Och ja, det lyckades, och det är fortfarande det ide grundlag att Airmaster drivs.

Det är Airmasters mission att skapa bra luftkvalitet och termiskt inomhusklimat. Vi levererar enkla lösningar med fokus på låg energiförbrukning och resursanvändning.

Det är Airmasters vision att vara den som levererar och står för ”premium in class” och vara ett företag som det är trevligt att arbeta hos och tillsammans med. Vi ska skapa mervärde för våra kunder och anställda.  

Airmaster har ett sortiment av decentrala ventilationsaggregat där dyra och energikrävande kanaldragningar har ersatts med energieffektiva och flexibla helhetslösningar utan onödig energiförbrukning och med fokus på resursanvändning. Hög prestanda, intelligent behovsstyrning och en mycket låg ljudnivå medför att Airmasters ventilationsaggregat är i  världsklass.

Kim Henrik 2019

Airmaster är innovativa inom produktutveckling

En mycket stor del av Airmasters totala resurser används för produktutveckling och dokumentation. Totalt arbetar mer än 10 % av Airmasters anställda direkt med produktutveckling.

Airmaster samarbetar med universit och kunskapsinstitutioner omkring ny teknik, bland annat Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut och Danmarks Tekniska Universitet. Ett av företagets mål är att implementera den senaste tekniken i aggregaten. Airmaster deltar regelbundet i forskningsbaserade projekt omkring framtidens effektiva decentrala ventilations- och klimatlösningar.

Det är Airmasters vision att vara ledande producent och leverantör av energieffektiva och användarvänliga decentrala ventilations- och klimataggregat för att på så sätt göra det möjligt för fler att få ett hälsosamt och bra inomhusklimat

Sunda ekonomiska principer 

Företaget drivs utifrån sunda ekonomiska principer och arbetar med energieffektiva och innovativa produkter inom ventilation och inomhusklimat.

En trevlig arbetsplats

Företaget ska vara en trevlig arbetsplats som präglas av gott samarbete och trivsel. Dessutom ska företaget ha ett gott anseende hos samarbetspartner.

Airmaster i korthet

  • Ledande i Europa inom decentral ventilation med marknadens bredaste produktprogram
  • Kundgrupper inom offentliga institutioner och företag
  • Mer än 100 000 installerade Airmaster® aggregat sedan 2005
  • Ca 100 anställda, varav 15 ingenjörer och tekniker inom produktutveckling
  • Ca 10 000 m² byggnadsareal för produktion samt avancerade test- och utvecklingsfaciliteter
    med klimatkammare och ytterligare utvidgning av testfaciliteter pågår
  • Samarbete med många branschorganisationer, fackspecialister och kunskapsinstitutioner.

Tillbyggnad av kontorsfaciliteter 2018

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev