Ren luft på ett extremt ekonomsik sätt

Onderwijs

Våren 2017 flyttade eleverna från De Zonnebloem skolan i Sint-Amands in i en helt ny skolbyggnad. Tack vare ett nyskapande arkitektonsik koncept kan man nu använda hela skolans begränsade utrymme optimalt. Ett avancerat ventilationssystem garanterar perfekt komfort och tillräckligt med frisk luft. Kort sagt: en skola med alla förutsättningar för at ge ett bra studiemiljö.

Den gamla byggnaden från 1900-talet, var väldigt gammeldags, och den var oinspirerande, otilltalande och obehaglig både att undervisa och lära i. Därför bestämde man enligt planen ‘Schools of Tomorrow’ att riva ner den gamla byggnaden och ersätta den med en ny och vacker state-of-the-art utbildningsinstitution.
Arkitekt Emile Smets från arkitektur firman a33: “Vi valde en byggnad med en flygel och klassrum i tre våningar. Med den horisontella konstruktionen passar byggnaden snyggt in i omgivningen. Vi flätade ljusa och mörka stenar vertikalt med varandra, samtidig med att vi modulerade fasaden jämns den buktande vägen. Vid hörnet följer byggnaden vägens buktning och det ger känslan av mera plats och ökad trafiksäkerhet. Därtill hör en byggnad med en stor och multifunktionell entré och en matsal som fungerar som förbindelse till dagiset bakom.”

Ett bra inomhusklimat var väldigt viktig för fastighetsägaren
Man följde de mest innovativa riktlinjerna i förhållande till koncept och design.
Till exempel så har alla klassrum stora fönster och utsikt till Hekkestraat vägen och lekplatsen. På sidan utemot vägen är det en bred korridor som fungerar som genomgång till klassrummen. De utvändiga arealerna är uppdelade i olika områden efter ändamål: en öppen och en täckt lekplats, en gård med gräsmatta och träd, en basketplan, ett väntrum för föräldrar… 
“Det räcker inte med en vacker byggnad och ett praktiskt utseende”, förklarar Nathalie Duquesne, Airmaster försäljningsansvarig. “Det är ännu viktigare med en bra inlärningsmiljö, och det får man primärt  då man tillför byggnaden tillräckligt med frisk luft. Det var för att uppnå detta att fastighetsägaren valde våran ventilationslösning.” 

Nära ventilationssystemetKlassrummen får tillfört frisk luft från 14 Airmaster AM 800 aggregat. Var och ett av aggregaten ger en luftmängd på omkring
725 m³/h med en ljudnivå som är mindre än 35 dBa. 
Nathalie Duquesne: “Det intressanta med den här lösningen är att man får behovsstyrd ventilation. Med andra ord, ventilationen regleras efter hur många människor som vistas i rummet. Varje aggregat är utrustat med en CO2-givare som kontinuerligt mäter CO2-nivåen i rummet och anpassar ventilationen därefter. Och tack vare den programmerbara veckovisa timern så ventilerar Airmaster AM 800 bara när det är nödvändigt, och det har resulterat i jättestora energibesparingar. Andra fördelar: inga kanaler = ingen värmeförlust.
Och sist men inte minst: det är inte nödvändigt med ljuddämpare. Aggregaten är isolerade invändigt och de är tillverkade av komponenter i hög kvalitet.”

Enkel att underhålla
Alla aggregat är 2/3 integrerade i undertaket och placerade mot husets ytterväggar. Uteluft och avluft förs till och från aggregaten genom ytterväggarna. Alla aggregat styrs från en central kontrollpanel i ett teknikrum. 
Nathalie Duquesne: “När alla inställningar är gjorda så körs systemet helt automatiskt. Och tack vare att det inte är några kanaler, som det är i centrala system, så är filterbyte det enda underhåll som krävs. Och detta behöver skolan inte heller hålla koll på, då alla aggregat är urustade med filterlarm vid tryckförlust. Så filterlarmet aktiveras bara när filtrena är väldigt smutsiga och behöver bytas.”

Text: Els Jonckheere 

Publiseret: Bouwen aan Vlaanderen (Belgien) nr. 2, 2018 

 

< Tillbaka till översikt

 

Alla klassrum har stora fönster.
 

Alla aggregatet är 2/3 integrerade i undertaktet och placerade mot ytterväggen.          

 

 

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!