Gate 21 projektet - skolrenovering i en helhet

Tranbjergskolan

Gate 21 projektet är ett samarbete mellan skola, kommun, privata företag och kunskapsinstitut, som tillsammans
utvecklar innovativa, total lösningar.

Gate 21 projektet "Skolrenovering i en helhet" har sträkt sig över en fyraårsperiod från 2014-2018 och har satt fokus på inomhusklimatet i skolor, reducering av energiförbrukningen och framför allt, utveckling av innovativa lösningar till hur man skapar framtidens bästa klassrum.

INOMHUSKLIMAT I LOKAL 15 EFTER RENOVERING
Lokal 15 har renoverats med en kombineret belysnings-, ventilations- och akustiklösning, där den decentrala ventilationslösning är en Airmaster AM 1000 integrerat i ett akustiktak.

Den mekaniska ventilationslösningen blev vald på bakgrund av dens stora kapacitet, och att den också fungerar med stängda fönster, så att bullret från den närliggande S-tågbanan hålls ute.

Det decentrala ventilationsaggregatet behöver inte heller långa kanaler, och därför var det möjligt att undgå en större sanering av det asbest-innehållande takrummet.

Ventilationsaggregatet är installerat med uteluft och avluft lodret upp igenom två takgenomföringar. Ventilationsaggregatets drift styrs efter ett vecko-schema och en CO2-givare, som garanterar ett stabilt och bra inomhusklimat när rummet används.

Airmaster aggregatet hänger en tredjedel ovanför akustiktaket. Frisk luft strömmar ner igenom taket som fungerar både som ljuddämpare och som luftfördelare.

Klassrum med många elever har behov för ett stort luftombyte, och denna integrerade lösning fungerar bra oavsett hur många elever som upphåller sig i rumment.

BÄTTER INOMHUSKLIMA - BÄTTRE INLÄRNING 
Danmarks Tekniska Universitet (DTU) gjorde i 2015-2016 en undersökning av inomhusklimatet i 245 klassrum. Slutsatsen var att i 91% av de undersökta klassrummen var CO2 koncentrationen, på ett eller annat tidspunkt av skoldagen, högre än den rekommenderade över gräns. Man kom också fram till att det ofta var för varmt i klassrummena. Det dåliga inomhusklimatet kan påverka både koncentration och inlärning. 

CO2-NIVÅ FÖR OCH EFTER RENOVERING
Innan testlokalerna blev renoverade var det stora svängningar i temperaturen med höga temperaturer på sommaren och låga på vinteren. Samtidig var det i perioder hög CO2-koncentration på mera än 2.500 ppm, som är 1.500 över den rekommenderade värde.

Installeringen av Airmaster AM 1000 aggregatet har resulterat i att CO2-nivået har fallit ganska avsevärt. Nivået föll från över 2.500 ppm till under 1.000 ppm, och er därmed ett väsentligt bidrag till en klar förbättring av inomhusklimat.

Det stabilt låga CO2-nivå Airmaster aggregatet levererar kan vara svårt att sätt ord på. Människorna i rummet kan lättare sätta ord på dom synliga förändringarna i rummet, såsom mer och bättre ljus. 
Men som en lärare från lokal 15 nämnde: "Det har egentligen inte varit så mycket klagomål över huvudvärk på det sista, så ventilationen har nog gjort ett eller annat."

                                                   

       CO2-nivå före renovering  

                                                                            

     

      CO2-nivå efter renovering

 

EVALUERINGSVERKTYG
till "Skolrenovering i en helhet"

Under projektet utarbetade man ett evalueringsverktyg, som ger gode råd och anvisningar till hur kommunen kan hantera en totalrenovering av kommunens skolor och hur man kan evaluera på valda lösningsförslag.

Download case Agerbaek Skole

< Tillbaka till översikt

 

Fall:
Skovlunde skolan Nord 

Skovlunde Skolan Nord är en grundskola i Ballerup kommun med cirka 400 elever. Skolan blev byggd i 1961 i två våningar med ett total areal på 10.730 m2 inklusive idrottshall. Skolan är byggd av röda tegelsten och taket är eternitplattor med takpapp. Byggnaden uppvärms av fjärrvärme och belysningen är T5 eller T8 fluorescenslampor. Skolans årliga värmeförbrukning är på cirka 435 mWh (avsatt) och den årliga elförbrukningen är på 37.886 kWh.

Projektet "Skolrenovering i en helhet" har testat tre olika lösningar i tre lokaler på den översta våning, som har ett total areal på 3.600 m2. Testlokalerna är utvalda i nära dialog med skolförvaltningen och lärarna, och man har reflekterat över:

rummens storlek
rummens yta
antal elever
rummens användning
elevernas ålder
befintliga tekniska beståndsdelar

Basserat på dessa kriterier valde man tre lokaler där man testade tre olika lösningar:

Lokal 11: hybrid ventilation
Lokal 13: beteendelokal
Lokal 15: decentralt ventilationsaggregat och akustiktak

Mer information om projektet:
www.gate21.dk/case-skovlunde-skole-nord               

 

 

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!