Gl. Hasseris Skola

Airmaster decentral ventilation på Gl. Hasseris Skole

Huvudvärk och koncentrations svårigheter var ett stort problem för eleverna på Gl. Hasseris Skola.
Kravet på den kommande ventilationslösningen var:
Lågt ljud, bra inomhusklimat och till rätt pris.

När Gl. Hasseris skola skulle välja ventilationslösning så valde man mellan decentral eller central ventilation. Skolledningen kontaktade Airmaster med frågan om det gick att få låna ett aggregat för provmontage för att utvärdera om detta var rätt lösning för skolan. 

Ett exempel från vardagen
CO2 mätningarna i grafen är gjorda i ett traditionellt klassrum och visar tydligt hur avgörande en god ventilation är för inomhusklimatet.
Den blå linjen visar CO2 nivån med ett Airmaster aggregat i drift och den röda linjen visar mätningar gjorda i samma klassrum utan ventilation.
I figur 1 är mätningarna gjorda över en skoldag och i figur 2 är mätningar gjorda över en skolvecka.

 

Ett entydigt resultat
Utan ventilation så steg CO2 halten i rummet till 2000 ppm på bara en undervisningslektion.
Med tanke på hur många timmar vi tillbringar inomhus så var detta resultat både tankeväckande och oroande.

Efter testperioden beslutade skolan att man skulle installera Airmaster anläggningar i skolans alla undervisningslokaler. Installationen av ventilationsanläggningarna gjordes enkelt och smidigt i rum för rum och verksamheten kunde pågå utan några förändringar i den dagliga verksamheten.
 

Tre snabb från lärare
“Vad var det första som Ni reagerade på efter installationen av Airmasters ventilationsanläggningar?

► Bättre inomhusklimat
► Inget drag från öppna förnster och dörrar
► Man lägger helt enkelt inte märke till det“

 

Download case Agerbaek Skole
 

 

VEM
Gl.Hasseris Skola
Förskola till klass 9
745 elever
100 lärare/personal

VAD
4 st AM 300
4 st AM 500
26 st AM 800

VAR
Hasseris
Aalborg Kommun    
   

 

< Tillbaka till översikt    

 

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!