// 28.3.2018

Besök oss på Nordbygg

/Files/Billeder/Billeder/Nyhed/Bagv%c3%a6gsbillede_650x600px.jpg
Vi finns i monter A43:40 på Nordbygg, kom och besök oss och låt oss få ett snack om dina möjligheter för att få ett bra inomhusklimat med en decentral ventilationsanläggning. Vi demonstrerar också gärna hur enkelt anläggningarna styrs via Airmasters cloud-baserade Airlinq online.
 

Airmaster – energieffektiva och tysta ventilationslösningar

Alla människor har rätt till frisk luft. Utifrån den tanken har Airmaster utvecklat marknadens mest energi-effektiva och tysta decentrala ventilationslösningar med värmeåtervinning. Ventilationslösningar som kan användas i alla typer av rum och byggnader, f. ex kontor, hotellrum, konferensrum, undervisningslokaler, förskolor, gym osv.

Låg energiförbrukning med hög värmeåtervinning

Airmasters decentrala ventilationsanläggningar är utstyrda med en inbyggd värmeväxlare. En anläggning blir ofta monterad på ytterväggen i ett rum. Den korta transporten av uteluften, och värmeväxlaren gör att energiförbrukning blir väldigt låg. Dessutom aktiveras ventilationen bara i de rum som behöver ventileras, och bara när det är nödvändigt. Därmed slösas ingen onödig energi på ventilation.

Stora fördelar med Airmasters lösningar

  • Energieffektiv ventilation
  • Låg ljudnivå, 30 dB(A)
  • Kostnadseffektiva anläggningar
  • Snabb och enkel installation
  • Effektiv kylmodul som tillval

 

> Digital stand


 
Tillbaka till översikt

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!