// 18.6.2018

Ny filterstandard – EN ISO 16890

/Files/Billeder/Billeder/Nyhed/Filterstandard-intro.jpg
Partikelluftfilter för ventilation ska från den 1 juli 2018 uppfylla kraven i den nya filterstandarden EN ISO 16890 som ersätter SS-EN 779:2012. Alla Airmaster-anläggningar som beställs från den 1 juli levereras därför med filter enligt den nya standarden EN ISO 16890. Filtren kommer att vara märkta med de nya beteckningarna.
 

Den nya filterstandarden införs för att det hädanefter ska finnas en global filterstandard som alla ska följa. 

Den nya testmetoden i EN ISO 16890 fokuserar på förmågan att filtrera bort bestämda partikelstorlekar. Den gamla testmetoden fokuserade enbart på filtreringsförmågan utan att ta hänsyn till vilka partiklar filtren kunde filtrera bort. På så sätt blir det enklare att jämföra med partikelföroreningar i andra sammanhang.

Tabell 1 visar de gamla filterklasserna enligt SS-EN 779:2012 jämfört med de nya filterklasserna enligt EN ISO 16890. Man kan inte översätta direkt till den nya klassificeringen, men tabell 1 visar hur man i Airmaster ser de två klassificeringarna i förhållande till varandra. 

EN ISO 16890 använder nya beteckningar som klassificerar hur effektivt ett filter är på att filtrera bort olika sorters partikelstorlekar.

PM1, PM2,5 och PM10 anger partikelstorleken i µm där10 µm är den största partikeln och 1 µm är den minsta partikeln. Framför PM står ett e (ePM) som anger filtrets separationsförmåga för partikelstorleken och som anges i %. Till exempel kan ett filter som uppfyller kraven för ISO ePM1 (>55%) separera mer än 55% av partiklarna av storleken 1 µm.

Det kommer nya varunummer för alla filter och filterset. 

All dokumentation kommer att ändras löpande så att filtren klassificeras enligt den nya filterstandarden.

Figur 1 - Partikelstorlek hos normalt förekommande atmosfäriska luftföroreningar.

Källa: Danvak, Grundbog Varme- og klimateknik, 3:e utgåvan.


 
Tillbaka till översikt

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!