// 6.9.2018

Varför decentral ventilation

/Files/Billeder/Billeder/Nyhed/Indbygget-ventilation.jpg
Låg energiförbrukning, differentierande driftstider, enkel anpassning för individuella behov och möjlighet för etappvis installering är några av svaren på varför det är en god ide att välja decentral ventilation i stället för central.
 

Man behöver inte heller att gå på kompromiss med styrningen – den kan man hantera centralt. Installeringen bjuder också på många möjligheter, anläggningen kan installeras synligt, helt eller delvist integrerad.

Anläggningen kräver ingen extra plats i ett teknikrum, och det är inte behov för kanaler. Gäller det en ombyggning så kan den delas upp i mindre etapper, en våning eller några rum åt gången. Man slipper för att tömma hela byggningen under projektet.

Den decentrala anläggningen hänger i den brandcell som den används i, och anläggningarna är inte ihopkopplade med varandra så det är inga utgifter till brand- och röksäkri

ng. Eller till rengöring av kanaler.

Energiförbruket för en Airmaster är extremt låg. Anläggningarna kan styras efter behovet i varje enkelt rum. Om det bara är ett rum som används i slutet på eftermiddagen så kan anläggningarna i de andra rummen stängas av. Man kan styra anläggningarnas start och stopp med t.ex. veckoschema, CO2-givare eller närvarogivare.

Med hjälp av Airmasters online kalkylatorer kan du göra beräkningar av ditt ventilationsbehov och energiförbruk.

  1. ”Beräkna ventilationsbehov” hjälper dig med att välja den Airmaster anläggning som vi rekommenderar utifrån dina krav och rummets användning
  2. ”Beräkna energiförbrük” talar om för dig vilket energiförbruk den valda anläggningen har med den användning och den önskade temperatur du har uppgett 

Hur får du den decentrala anläggningen till att passa in i rummet?

Det är flera alternativ.

De vägghängda ventilationsanläggningarna är konstruerade så att ha tilluften kommer ut direkt under taket, och därmed utnyttjas Coanda effekten för en optimal blandning av luftflödet i rummet. Anläggningarna kan integreras upp till 2/3 i taket som visst på bilden, eller installeras helt under taket.

Man kan också integrera Airmaster anläggningen över ett ventilationstak och låta tilluften komma in ovanför taket. Luften strömmar ner genom ventilationstaket och fördelas i rummet. Anläggningen monteras så att serviceluckan till anläggningen är tillgänglig. En integrerad lösning av den här typen, kräver lite extra med att transportera frånluften ut ur rummet till anläggningen via utsugningskanaler.

Golvstående modeller kan integreras i rummet som t.ex. rumsavdelare eller med en funktion som tavla. AM 1200 kan fås med olika paneler; tavla, white board, spegel eller grafik. En AM 900 kan t.ex. byggas in i en nisch eller bakom en vägg eller dörrbeklädnad med lufthål.


 
Tillbaka till översikt

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!