// 27.3.2019

Hur mycket energi kostar det per år att hålla en skolklass frisk?

/Files/Billeder/Billeder/Nyhed/EnergiberegnerDK.jpg
Här är ett exempel på ett klassrum med 28 personer i rummet…
 

I exemplet ska det visas att en skolklass på 28 personer kan försörjas med frisk luft från ett Airmaster AM 1000 ventilationsaggregat. Med 200 skoldagar om året kommer detta aggregat bara att använda omkring 200 kWh per år på att ventilera rummet. Något annat som också är intressant att titta närmare på, är värmeåtervinningen. Hur mycket energi ventilationsaggregatet återvinner genom värmeväxlaren. Den höga värmeåtervinningen medför att aggregatet återvinner över 20 gånger så mycket energi som det använder för att byta ut den gamla luften i rummet med ny frisk luft utifrån.

Med andra ord så kan ett ventilationsaggregat från Airmaster ge ett hälsosamt och bra inomhusklimat för en hel skolklass med en strömförbrukning på endast 1 kWh om dagen!

Ovannämnda exempel är beräknat utifrån en genomsnittlig luftmängd på 760 m3/h, vilket svarar till en genomsnittlig drift på 80% av aggregatets nominella max. prestanda. Faktorer som rumstemperatur, tilluftstemperatur och mönster för avsedd användning kan påverka resultatet av beräkningen.

I det här exemplet går aggregatet från kl. 8 till 16 med en konstant luftmängd, men det behöver det nödvändigtvis inte göra i verkligheten. Med behovsstyrning går ventilationsaggregatet bara när det behövs. Ventilationsaggregatet kan t.ex. vara styrt av en CO2-givare eller en närvarogivare.

Hur mycket energi ett Airmaster ventilationsaggregat har behov av för att ge ett konstant och behagligt inomhusklimat kan du räkna ut på:

airmaster.se/energikalkylator

Om du ska projektera och börjar med att ta reda på vilket/vilka aggregat som kan passa till projektet så kan du använda dig av denna ventilationskalkylator airmaster.se/ventilationskalkylator för att få ett lösningsförslag. Du är naturligtvis också välkommen till att kontakta.


 
Tillbaka till översikt

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!