AM 1200 H

930 m³/h vid 30 dB(A) 
1180 m³/h vid 35 dB(A)

AM 1200 H AM 1200 H

AM 1200 är ett decentralt ventilationsaggregat där frisk luft kombineras med ett elegant design och som kan användas till mycket mer än man tror. AM 1200 H är ett golvstående aggregat där intaget och avluften förs horisontellt ut genom ytterväggen. Aggregatet kan placeras mot en vägg (finns i höger eller vänstervariant) eller fristående (centervariant). Med olika alternativ av designpaneler kan ytan användas som t.ex. anslagstavla och speglar. Bara fantasin sätter gränsen för vad som är möjligt. Aggregatet levereras med en separat kontrollpanel men kan också anslutas till central styrning och överordnade styrsystem. 

Paneler

VarianterAM 1200 HRF2 (höger, 2 fria sidor)
AM 1200 HRF3 (höger, 3 fria sidor)
AM 1200 HCF3 (centrerad, 3 fria sidor)
AM 1200 HCF4 (centrerad, 4 fria sidor)
AM 1200 HLF2 (vänster, 2 fria sidor)
AM 1200 HLF3 (vänster, 3 fria sidor) 

Användningsområden

  • Kontor
  • Sammanträdesrum
  • Skolor och daghem
  • Modulbyggen

 

 

Styrbox AQC P
Modell H (Horisontell intag/avluft)
Version, tilluft Höger
Vänster
Centrerad
Dimension (LxBxH)  496x2098x2427 mm

 

Kapacitet*:
Horisontell modell
Höger/vanster
Centrerad

Kastlängd (0,2 m/s)* - höger/vänsterKastlängd (0,2 m/s)* - centreradStröm*
Max. upptagen effekt*
Elanslutning - 
med forvärmebatteri

Kanalanslutningar
Kondensavlopp
Vikt (höger/vänster)
Vikt (center)
Värmeväxlare
Tilluftsilter

Rekommenderad avsäkring
Läckström
Dimension (LxBxH)
* Filtertyp, tilluft / frånluft: ePM10 75% / ePM10 75%

El-värmebatteri (forvärme) (TILLVAL)
Värmeeffekt
Termosäkring, aut. reset
Termosäkring, man. reset

El-värmebatteri (eftervärme) (TILLVAL)
Värmeeffekt
Termosäkring, aut. reset
Termosäkring, man. reset

Vattenburet värmebatteri (TILLVAL)
Max. driftstemperatur
Max. driftstryck
Värmeeffekt
Anslutningsdimension
Material rör/fläns
Öppnings-/stängningstid motorventil

*Kapacitet vid vattentemp. tillförsel/retur
60/40°C, Qw = 72 l/h


Datadiagrammer
Nomenklatur förklaring 

 

30 dB(A)

930 m³/h
1050 m³/h
  35 dB(A)

1180 m³/h
1310 m³/h


Min. 4 m. vid 1000 m³/h
Max. 9 m. vid 1000 m³/h
Min. 5,5 m. vid 1300 m³/h
Max. 11 m. vid 1300 m³/h
Min. 3 m. vid 1000 m³/h
Max. 6,5 m. vid 1000 m³/h
Min. 4 m. vid 1300 m³/h
Max. 8 m. vid 1300 m³/h
1,4 A (utan elvärmebatteri)
254 W
3 x 400 V + N + PE / 50 Hz


Ø400 mm
Ø16 mm
545 kg
630 kg
4 x motströmsväxlare (alu)
ePM10 75% (Option: ePM1 55% / ePM1 80%)
3 x 13 A
< 9 mA
496 x 2098 x 2427 mm

 


2500 W
75°C
120°C
 

1670 W
75°C
120°C


90°C
10 bar
2454 W*
1/2" (DN 15)
Koppar/aluminium
< 60 s

 

    AM 1200 H
Viva kontrollpanel  
Orbit kontrollpanel  
Bypass  
Elförvärmebatteri  
Eleftervärmebatteri  
Vattenburet eftervärmebatteri   
CO2-givare (vägghängd)  
CO2-givare (inbyggd)  
PIR/närvarogivare  
Hygrostat  
Kondenspump  
Fjäderåtergångsmotor på avstängningsspjäll
(både på tillufts- och frånluftssidan)
 
Motströmsväxlare (alu)  
Energimätare  


Standard
Tillval

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!