AM 1200 V

870 m³/h vid 30 dB(A) 
1130 m³/h vid 35 dB(A)

AM 1200 V AM 1200 V

AM 1200 är ett decentralt ventilationsaggregat där frisk luft kombineras med ett elegant design och som kan användas till mycket mer än man tror. AM 1200 V är ett golvstående aggregat där intaget och avluften förs vertikalt upp genom taket. Aggregatet kan placeras mot en vägg (finns i höger eller vänstervariant) eller fristående (centervariant). Med olika alternativ av designpaneler kan ytan användas som ex.vis anslagstavla, speglar eller akustikplattor. Bara fantasin sätter gränsen för vad som är möjligt. Aggregatet levereras med en separat kontrollpanel men kan också anslutas till central styrning och överordnade styrsystem.

Paneler

VarianterAM 1200 VRF2 (höger, 2 fria sidor)
AM 1200 VRF3 (höger, 3 fria sidor)
AM 1200 VCF3 (centrerad, 3 fria sidor)
AM 1200 VCF4 (centrerad, 4 fria sidor)
AM 1200 VLF2 (vänster, 2 fria sidor)
AM 1200 VLF3 (vänster, 3 fria sidor)

Användningsområden

  • Kontor
  • Sammanträdesrum
  • Skolor och daghem
  • Modulbyggen
     

 

Styrbox AQC P
Modell V (Vertikal intag/avluft)
Version, tilluft Höger
Vänster
Centrerad
Dimension (LxBxH)  496x2406x2427 mm

 

Kapacitet*:
Vertikal modell Ø400 mm
Höger/vänster
Centrerad
Vertikal modell Ø315 mm**
Höger/vänster
Centrerad

Kastlängd (0,2 m/s)* - höger/vänsterKastlängd (0,2 m/s)* - centreradStröm*
Max. upptagen effekt*
Elanslutning -
med forvärmebatteri

Kanalanslutningar
Kondensavlopp
Vikt (höger/vänster)
Vikt (center)
Värmeväxlare
Tilluftsfilter

Rekommenderad avsäkring
Läckström
Dimension (LxBxH)
* Filtertyp, tilluft / frånluft: ePM10 75% / ePM10 75%
** Med takhuvsmodul

El-värmebatteri (forvärme) (TILLVAL)
Värmeeffekt
Termosäkring, aut. reset
Termosäkring, man. reset

El-värmebatteri (eftervärme) (TILLVAL)
Värmeeffekt
Termosäkring, aut. reset
Termosäkring, man. reset

Vattenburet värmebatteri (TILLVAL)
Max. driftstemperatur
Max. driftstryck
Värmeeffekt
Anslutningsdimension
Material rör/fläns
Öppnings-/stängningstid motorventil

*Kapacitet vid vattentemp. tillförsel/retur
60/40°C, Qw = 72 l/h


Datadiagrammer
Nomenklatur förklaring 

 

30 dB(A)

870 m³/h
980 m³/h

820 m³/h
920 m³/h
  35 dB(A)

1130 m³/h
1260 m³/h

1060 m³/h
1170 m³/h


Min. 4 m. vid 1000 m³/h
Max. 9 m. vid 1000 m³/h
Min. 5,5 m. vid 1300 m³/h
Max. 11 m. vid 1300 m³/h
Min. 3 m. vid 1000 m³/h
Max. 6,5 m. vid 1000 m³/h
Min. 4 m. vid 1300 m³/h
Max. 8 m. vid 1300 m³/h
1,4 A (utan elvärmebatteri)
254 W
3 x 230 V + N + PE /50 Hz


Ø400 mm
Ø16 mm
Höger/vänster variant: 545 kg
Centrerad variant: 630 kg
4 x motströmsväxlare (alu)
ePM10 75% (Option: ePM1 55% / ePM1 80%)
3 x 13 A
< 9 mA
496 x 2406 x 2427 mm 

2500 W
75°C
120°C
 

1670 W
75°C
120°C


90°C
10 bar
2454 W*
1/2" (DN 15)
Koppar/aluminium
< 60 s

 

  AM 1200 V
Viva kontrollpanel
Orbit kontrollpanel
Bypass
Elförvärmebatteri
Eleftervärmebatteri
Vattenburet eftervärmebatteri 
CO2-givare (vägghängd)
CO2-givare (inbyggd)
PIR/närvarogivare
Hygrostat
Kondenspump
Fjäderåtergångsmotor på avstängningsspjäll 
(både på tillufts- och frånluftssidan)
Motströmsväxlare (alu)
Energimätare


Standard
Tillval

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!