AM 150 H

115 m³/h vid 30 dB(A)
147 m³/h vid 35 dB(A)

AM 150 H AM 150 H

AM 150 H är det minsta av våra decentrala ventilationsaggregat med värmeåtervinning. AM 150 används till bl.a paviljonger, bostäder, kontorsrum, daghem och liknande. Ventilationsaggregatet är uppbyggd av kvalitetskomponenter såsom EC lågenergifläktar och motströmsväxlare som de större aggregaten i AM serien. Aggregatet levereras med en separat kontrollpanel men kan också anslutas till central styrning och överordnade styrsystem.

Användningsområden

  • Kontor
  • Skolor och daghem
  • Modulbyggen
  • Mindre lokaler
     
Styrbox AQC L
Modell H (Horisontell intag/avluft)
Version, tilluft R (höger)
Dimension (LxBxH)  1170x261x572 mm

 

Kapacitet vid 30 dB(A)*
Kapacitet vid 35 dB(A)*
Kastlängd (0,2 m/s)*

Nominell Ström vid 30 dB(A)*
Nominell Ström vid 35 dB(A)*
Maximalt upptagen effekt vid 30 dB(A)*
Maximalt upptagen effekt vid 35 dB(A)*
Elanslutning
Kanalanslutningar
Vikt
Värmeväxlare
Tilluftsfilter

Färg
Elkabel
Rekommenderad avsäkring
Läckström
Dimension (LxBxH)
* Filtertyp, tilluft / frånluft: ePM10 75% / ePM10 75%

El-värmebatteri
Elanslutning
Värmeeffekt
Nominell ström
Termosäkring, aut. reset
Termosäkring, man. reset
 


Datadiagrammer
Nomenklatur förklaring

 

115 m³/h
147 m³/h
2,6 m. vid 115 m³/h
3,4 m. vid 147 m³/h
0,2 A
0,3 A
21 W
38 W
1 x 230 V + N + PE / 50 Hz
Ø125 mm
47 kg
Motströmsväxlare (PET)
ePM10 75% (Option: ePM1 55% / ePM1 80%)
RAL 9010 (vit)
3 x 0,75 mm²
10 A
< 0,5 mA
1170 x 261 x 572 mm
1 x 230 V
600 W
2,6 A
75°C
90°C

  AM 150 H
Viva kontrollpanel
Orbit kontrollpanel
Bypass
Elvärmebatteri
CO2-givare (inbyggd)
PIR/Närvarogivare
Kondenspump
Motoriserat avluftsspjäll
Motoriserat uteluftsspjäll
Motströmsväxlare (PET)
Energimätare
Upphängning väggram/takram

 
Standard
Tillval

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!