AM 500 H

430 m³/h vid 30 dB(A)
550 m³/h vid 35 dB(A)

AM 500 H AM 500 H

AM 500 är ett decentralt ventilationsaggregat med hög värmeåtervinning och balanserad ventilation för medelstora lokaler. Balanserad ventilation säkrar ett bra inomhusklimat på ett energi ekonomiskt sätt. Aggregatet levereras med en separat kontrollpanel men kan också anslutas till central styrning och överordnade styrsystem.

Användningsområden

  • Kontor
  • Sammanträdesrum
  • Skolor och daghem
  • Modulbyggen
  • Mindre lokaler

 

Styrbox AQC L / AQC P
Modell H (Horisontal indtag/afkast)
Version,
tilluft
T (topp)
C (mitt)
B (botten)
Dimension (LxBxH)  1600x439x779 mm

 

Max. kapacitet vid 30 dB(A)*
Max. kapacitet vid 35 dB(A)*
Kastlängd (0,2 m/s)*


Ström*
Max. upptagen effekt*
Elanslutning
Kanalanslutningar
Kondensavlopp
Vikt
Värmeväxlare
Tilluftsfilter

Färg
Elkabel
Rekommenderad avsäkring
Läckström
Dimension (LxBxH)
* Filtertyp, tilluft / frånluft: ePM10 75% / ePM10 75%

El-värmebatteri (Forvärme) (TILLVAL)
Värmeeffekt
Termosäkring, aut. reset
Termosäkring, man. reset

El-värmebatteri (Eftervärme) (TILLVAL)
Värmeeffekt
Termosäkring, aut. reset
Termosäkring, man. reset

Vattenvärmebatteri (TILLVAL)
Max. driftstemperatur
Max. driftstryck
Värmeeffekt
Anslutningsdimension
Material rör/fläns
Öppnings-/stängningstid motorventil

* Kapacitet vid: tillförsel/retur temperatur 60/40°C, vattenmängd 25 l/h

CC 500 Kylmodul
Nominell kyleffekt*
Min. kyleffekt*
Nominell EER
Max. luftmängd
Min. luftmängd**
Elanslutning
Nominell elektrisk effekt
Nominell strömstyrka
Elektrisk effektfaktor
Max. läckström
Kylmedel
Fyllning
Kanalanslutning
Avloppsslang, diameter inv./utv.
Energiklass (SEC-klass)
Vikt
Dimension (LxBxH)

* Anges enligt SS-EN 308 och SS-EN 14825 vid max. luftmängd med ePM10 75% filter.
** Vid aktivering av kylmodulen. 


Datadiagrammer
Nomenklatur förklaring 

 

430 m³/h
550 m³/h
5 m. vid 350 m³/h
5,9 m. vid 450 m³/h
7,5 m. vid 550 m³/h
1,1 A
132 W
1 x 230 V + N + PE / 50 Hz
Ø250 mm
Ø16 mm
108 kg
Motströmsväxlare (alu)
ePM10 75% (Option: ePM1 55% / ePM1 80%)
RAL 9010 (vit)
1,5 mm²
10 A
< 6 mA
1600 x 439 x 779 mm
1000 W
75°C
120°C
 

630 W
75°C
120°C


90°C
10 bar
858 W*
3/8" (DN 10)
Koppar/aluminium
< 60 s

3280 W
820 W
3,16
500 m³/h
250 m³/h
1 x 230 V + AC / 50 Hz
1038 W
6,4 A
0,71
2,0 mA
R410a
480 g
Ø250 mm
Ø8/12 mm
A+
82,8 kg
1600 x 439 x 1185 mm
 

 

  AM 500 H
Viva kontrollpanel
Orbit kontrollpanel
Bypass
Elförvärmebatteri
Eleftervärmebatteri
Vattenburet eftervärmebatteri
CO2-givare (vägghängd)
CO2-givare (inbyggd)
PIR/närvarogivare (vägghängd)
PIR/närvarogivare (inbyggd)
Hygrostat
Kondenspump
Kylmodul
Motoriserat avluftsspjäll
Motorstyrt avstängningsspjäll
Kapacitiv retur för motoriserat spjäll
Motströmsväxlare (alu)
Energimätare
Upphängning väggram
Upphängning takram
Mini B USB (på aggregatets front)


Standard
Tillval

 

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!