AM 800 V

650 m³/h vid 30 dB(A)
725 m³/h vid 35 dB(A)

AM 800 V AM 800 V

AM 800 är ett decentralt ventilationsaggregat med hög värmeåtervinning och balanserad ventilation. Aggregatet är speciellt utvecklad för större lokaler såsom klassrum, konferensrum och kontor där det finns behov för effektiv ventilation utan för mycket ljud. Aggregatet kan levereras med inbyggd modulerande CO2 givare som reglerar flödet efter personbelastningen i lokalen. Aggregatet levereras med en separat styrpanel men kan också anslutas till central styrning och överordnade styrsystem.

Användningsområden

  • Kontor
  • Sammanträdesrum
  • Skolor och daghem
  • Modulbyggen
  • Mindre lokaler

 

Styrbox AQC L /AQC P
Modell V (Vertikal intag/avluft)
Version, tilluft T (topp)
C (mitt)
B (botten)
Dimension (LxBxH)  1910x474x916 mm

 

Max. kapacitet vid 30 dB(A)*
Max. kapacitet vid 35 dB(A)*
Kastlängd (0,2 m/s)*


Ström*
Max. upptagen effekt*
Elanslutning
Kanalanslutningar
Kondensavlopp
Vikt
Värmeväxlare
Tilluftsfilter

Färg
Elkabel
Rekommenderad avsäkring
Läckström
Dimension (LxBxH)
* Filtertyp, tilluft / frånluft: ePM10 75% / ePM10 75%

Elvärmebatteri (forvärme) (TILLVAL)
Värmeeffekt
Termosäkring, aut. reset
Termosäkring, man. reset

Elvärmebatteri (eftervärme) (TILLVAL)
Värmeeffekt
Termosäkring, aut. reset
Termosäkring, man. reset

Vattenburet värmebatteri​ (TILLVAL)
Max. driftstemperatur
Max. driftstryck
Värmeeffekt
Anslutningsdimension
Material rör/fläns
Öppnings-/stängningstid motorventil

* Kapacitet vid: tillförsel/retur temperatur 60/40°C, vattenmängd 32 l/h


Datadiagrammer
Nomenklatur förklaring

 

650 m³/h
725 m³/h
6,5 m. vid 500 m³/h
7,4 m. vid 600 m³/h
8,1 m. vid 700 m³/h
1,1 A
156 W
1 x 230 V + N + PE /50 Hz
Ø315 mm
Ø16 mm
155 kg
2 x motströmsväxlare (alu)
ePM10 75% (Option: ePM1 55% / ePM1 80%)
RAL 9010 (vit)
1,5 mm²
13 A
< 6 mA
1910 x 474 x 916 mm
1500 W
75°C
120°C
 

1000 W
75°C
120°C


90°C
10 bar
1379 W*
1/2" (DN 15)
Koppar/aluminium
< 60 s
 

 

  AM 800 V
Viva kontrollpanel
Orbit kontrollpanel
Bypass
Elförvärmebatteri
Eleftervärmebatteri
Vattenburet eftervärmebatteri
CO2-givare (vägghängd)
CO2-givare (inbyggd)
PIR/närvarogivare (vägghängd)
PIR/närvarogivare (inbyggd)
Hygrostat
Kondenspump
Isolerat kondenstråg
Motoriserat avluftsspjäll
Motorstyrt avstängningsspjäll
Kapacitiv retur för motoriserat spjäll
Motströmsväxlare (alu)
Energimätare
Upphängning väggram
Upphängning takram
Mini B USB (på aggregatets front)


Standard
Tillval

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!