AM 900 V

690 m³/h vid 30 dB(A) 
830 m³/h vid 35 dB(A)

AM 900 V AM 900 V

AM 900 är ett decentralt ventilationsaggregat med hög värmeåtervinning. AM 900 är ett golvstående aggregat och kan erhållas efter principen uppblandnings- eller förträngningsventilation allt beroende på lokalens utformning och användning. AM 900 är utvecklad för större lokaler såsom undervisningslokaler, konferensrum och kontorslandskap mm där det är behov för effektiv ventilation utan för mycket ljud. Aggregatet kan placeras fritt på golvet eller mellan skåp eller liknande som en integrerad del av lokalen. Aggregatet kan levereras med inbyggd modulerande CO2 givare som reglerar flödet efter personbelastningen i lokalen. Aggregatet levereras med en separat styrpanel men kan också anslutas till central styrning och överordnade styrsystem.

Användningsområden

  • Kontor
  • Sammanträdesrum
  • Skolor och daghem
  • Modulbyggen

 

Styrbox AQC P
Modell V (Vertikal intag/avluft)
Version, tilluft M (Uppblandning)
D (Förträngning)
Dimension (LxBxH)  800x2323x588 mm

 

Kapacitet, uppblandning vid 30 dB(A)*
Kapacitet, uppblandning vid 35 dB(A)*

Kapacitet, förträngning vid 30 dB(A)*
Kapacitet, förträngning vid 35 dB(A)*

Kastlängd, uppblandning (0,2 m/s)*


Förträngning, närzon (0,2 m/s) *

Ström*
Max. upptagen effekt*
Elanslutning
Kanalanslutningar
Kondensavlopp
Vikt
Värmeväxlare
Tilluftsfilter

Färg
Elkabel
Rekommenderad avsäkring
Läckström
Dimension (LxBxH)

Lägsta takhöjd
* Filtertyp, tilluft / frånluft: ePM10 75% / ePM10 75%


El-värmebatteri (forvärme) (TILLVAL)
Värmeeffekt
Termosäkring, aut. reset
Termosäkring, man. reset

El-värmebatteri (eftervärme) (TILLVAL)
Värmeeffekt
Termosäkring, aut. reset
Termosäkring, man. reset

Vattenburet värmebatteri (TILLVAL)*
Max. driftstemperatur
Max. driftstryck
Värmeeffekt
Anslutningsdimension
Material rör/fläns
Öppna/stängn. tid mot. ventil

* Endast möjligt för uppblandningsmodell
** Kapacitet vid: tillförsel/retur temperatur 60/40°C, vattenmängd 33 l/h

 


Datadiagrammer
Nomenklatur förklaring 

 

690 m³/h
830 m³/h

650 m³/h
800 m³/h

7,2 m. v/830 m³/h
6 m. v/690 m³/h

1,5 m. vid 800 m³/h
1,2 m. vid 650 m³/h
1,8 A
240 W
1 x 230 V + N + PE / 50 Hz
Ø315 mm
Ø16 mm
180 kg
3 x motströmsväxlare (PET)
ePM10 75% (Option: ePM1 55% / ePM1 80%)
RAL 9010 (vit)
1,5 mm²
13 A
< 6 mA
Uppbl. 800 x 2323 x 588 mm
Förtr. 800 x 2323 x 687 mm
2490 mm

 1500 W
75°C
120°C
 

1050 W
75°C
120°C


90°C
10 bar
2345 W**
1/2" (DN 15)
Koppar/aluminium
< 60 s

AM 900, Uppblandning

  AM 900
Viva kontrollpanel
Orbit kontrollpanel
Bypass
Elförvärmebatteri
Eleftervärmebatteri
Vattenburet eftervärmebatteri
CO2-givare (inbyggd)
PIR/närvarogivare
Kondenspump
Motoriserat avluftsspjäll
Motorstyrt avstängningsspjäll
Kapacitiv retur för motoriserat spjäll
Motströmsväxlare (PET)
Energimätare

 


AM 900, Förträngning

  AM 900
Viva kontrollpanel
Orbit kontrollpanel
Bypass
Elförvärmebatteri
Eleftervärmebatteri
Vattenburet eftervärmebatteri
CO2-givare (inbyggd)
PIR/närvarogivare (vägghängd)
Kondenspump
Motoriserat avluftsspjäll
Motorstyrt avstängningsspjäll
Kapacitiv retur för motoriserat spjäll
Motströmsväxlare (PET)
Energimätare


Standard
Tillval

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!