DV 1000


1000 m³/h vid 50 Pa

DV 1000 DV 1000

DV 1000 är ett energieffektivt ventilationsaggregat för komfortventilation som används där man önskar en kompakt ventilationslösning med kort kanaldragning direkt in i rummet. Aggregatet har låga ljudvärden vilket gör att den kan installeras under taket i det rum som betjänas. DV 1000 finns med två olika luck varianter, gångjärn (H) eller som skjutluckor (S) vilket ger möjlighet för lodrätt eller vågrätt öppning av luckorna allt beroende på lokalens utformning och platsförhållanden. Aggregatet levereras med en separat kontrollpanel men kan också anslutas till central styrning och överordnade styrsystem.

Anvendelsesområder

  • Skolor
  • Daghem
  • Kontor
  • Sammanträdesrum
  • Modulbyggen
     

 
VDI 6022 – Tysk hygien riktlinje
Airmasters ventilationsaggregat DV1000 är konstruerat och byggt enligt den tyska hygien riktlinjen VDI 6022.

Styrbox AQC P
Modell -
Version

H
S

Dimension (LxBxH)  H:1498x424x1384 mm
S:1512x501x1385 mm

 

Nominell kapacitet*
Ström*
Maximalt upptagen effekt*
Elanslutning med elvärmebatteri
Kanalanslutningar
Kondensavlopp, inv. / utv.
Vikt
Värmeväxlare
Tilluftsfilter

Färg
Elkabel utan värmebatteri
Rekommenderad avsäkring
Läckström
Dimension (LxBxH)

* Filtertyp, tilluft / frånluft: ePM10 75% / ePM10 75%

El-värmebatteri (tillval)
Värmeeffekt
Termosäkring, aut. reset
Termosäkring, man. reset

Vattenburetvärmebatteri (tillval)*
Maximal drifttemperatur
Maximalt drifttryck
Värmeeffekt
Anslutningsdimension
Material rör/fläns
Öppnings-/stängningstid motorventil
* Kanalvärmebatteri (rörbaserat)
** Kapacitet vid: tillopp/retur temperatur 60/40°C, vattenmängd 125 l/h


CC 1000 kylmodul
Nominell kyleffekt*
Min. kyleffekt*
Nominell EER
Max. luftmängd
Min. luftmängd**
Elanslutning med elvärmebatteri
Nominell elektrisk effekt
Nominell strömstyrka
Elektrisk effektfaktor
Max. läckström
Kylemedel
Fyllning
Kanalanslutning
Avloppsslang, diameter inv./utv.
Energiklass (SEC-klass)
Vikt
Dimensioner inkl. aggregat (LxBxH)

* Anges enligt. SS-EN308 och SS-EN14825 vid max. luftmängd med ePM10 75% filter.
** Vid aktivering av kylmodulen. 

 

 


 

Datadiagrammer
Nomenklatur förklaring

 

 

1000 m³/h
2,6 A
333 W
3 x 400 V + N + PE /50 Hz
Ø 315 mm
Ø8 / Ø12 mm
210 kg
Motströmsväxlare (alu)
ePM10 75% (Option: ePM1 55% / ePM1 80%)
Galvaniserad stål
1,5 mm²
3 x 13 A
<7 mA
H: 1498 x 424 x 1384 mm
S: 1512 x 501 x 1385 mm

 


2500 W
75°C
120°C


90°C
10 bar
4099 W**
1/2" (DN 15)
koppar/aluminium
< 60 s

 

 


6450 W
1120 W
4,45
900 m³/h
360 m³/h
1 ~ 230 V + N + PE /50 Hz
1450 W
8,9 A
0,71
2,0 mA
R410a
900 g
Ø315 mm
Ø8/12 mm
A+++
85 kg
1498 x 424 x 1898 mm

 

Bypass
Elvärmebatteri (förvärme)
Elvärmebatteri
Vattenvärmebatteri (eftervärme)
CO2-givare (väggmonterad)
CO2-givare (inbyggd)
PIR/Närvarogivare
Hygrostat
Kondenspump
Kylmodul
Motoriserat avluftsspjäll
Fjäderåtergångsmotorer på avluftsspjäll
Motoriserat uteluftsspjäll
Fjäderåtergångsmotorer på uteluftsspjäll
Motströmsväxlare (Alu)
Energimätare


Standard
Tillval
Ej möjlig

Här >

Dimensionera ditt aggregat

Anmäl dig vårt
nyhetsbrev


Anmäl här!