Styrning och manövrering

Airmaster fokuserar inte bara på själva ventilationsaggregatet, utan även på styrningsmjukvaran och manövreringen

Nätverk och integration

Decentrala ventilationsaggregat kan installeras på olika sätt, och de kan administreras centralt. De kan samlas i en enda kontrollpanel eller i vår molnlösning Airlinq Online, med vilken ventilationsaggregaten kan styras och manövreras online.
Dessutom finns det flera möjligheter att integrera ventilationsaggregaten till det egna BMS-systemet. Antingen via BACnetTM, Modbus® m.fl.
Eller med Airmasters gränssnitt Airlinq Online API som integrerar ditt BMS-system med Airlinq Online.

Lokal manövrering

För lokal manövrering av ett Airmaster ventilationsaggregat har vi utvecklat två olika kontrollpaneler – Airlinq Viva och Airlinq Orbit.

Kontrollpanelen Airlinq Viva är anpassad för användare som önskar optimal ventilation med minsta möjliga ingrepp. Airlinq Orbit erbjuder ökad datatillgänglighet och bekväm åtkomst för att kontrollera den dagliga driften av ventilationen.

Styrningsprocesser

Ventilationsaggregatens intelligenta styrningsprocesser sköter många funktioner och säkerställer samtidigt optimal drift baserat på de önskade inställningarna och den bästa energieffektiviteten. Ventilations­aggregaten reglerar driften automatiskt utifrån temperaturförhållanden och behovsstyrning av ventilationen som t.ex. CO-nivå m.m. Styrningen är genomtänkt och effektiv och hanterar även kommunikation till Airmasters portal Airlinq Online.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev