Airlinq Orbit kontrollpanel

Kontrollpanelen Airlinq Orbit har utvecklats för att passa perfekt till dem som i vardagen vill att det ska vara enkelt att kontrollera den dagliga driften av ventilationen.

Kontrollfunktioner med Orbit panelen

Manuell start, stopp och viloläge. Manuell start och stopp av en enkel grupp eller hela systemet för Airlinq BMS.

Inställning av alla väsentliga driftparametrar med en automatisk startguide. Startguiden är integrerad i inställningsmenyn och kan när som helst startas om. 

Visning och inställning av luftmängd via pekfunktion på fronten.

Visar varningar och larm med textbeskrivning (till alla aggregat med Airlinq BMS).

Funktionen semesterläge garanterar en basventilation med reducerad luftmängd.

Visar CO2 -nivån vid ansluten CO2-givare (för alla CO2-givare på Airlinq BMS).

Styr ett Airlinq BMS lett och överskådligt.

Automatisk kontroll lås.

Skärmlås med säkerhetskod.

Ställa in driftparametrar:

 • Visa driftstatus med upp till 40 driftparametrar (för alla aggregat med Airlinq BMS).
 • Total översikt och inställningsmöjlighet för alla tidsprogram inkl. nattkylning. 
 • Tilluftstemperatur och standardluftmängd. 
 • Ställa in datum och tid. 
 • Nollställa service. 
 • Justera datalog.
Anslutningsmöjligheter från Orbit panelen

Manövrering

Inställningar kan göras direkt på kontrollpanelens pekskärm. Menyns uppbyggnad gör manövreringen enkel och överskådlig och minskar risken för fel.

Manövrering via dator

En dator kan anslutas via USB-porten på kontrollpanelen, och programmet Airlinq Service Tool kan användas för att ställa in samtliga driftparametrar.

 

 Airlinq Service Tool

Orbit kontrollpanel ansluts enkelt till en dator och med programmet med Airlinq Service Tool kan man få åtkomst till alla driftdata.

 • Inställa och programmera styrningen.
 • Lasta ner datalogg och grafisk visning av driften.
 • Lasta ner eller ladda upp en styrningskonfiguration.
 • Övervaka energiförbrukningen med en inbyggd energimätare.
 • Uppdatering av styrningsmjukvaran.
 • Automatisk synkronisering av den inbyggda klockan via datorns datum och tid.

Downloads & Links

Airlinq User & Service Tool

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev