Airlinq Online kontrollpanel

Kontrollpanelen Airlinq Orbit har utvecklats för att passa perfekt till dem som i vardagen vill att det ska vara enkelt att kontrollera den dagliga driften av ventilationen.

Kontrollfunktioner från Airlinq® Orbit-panelen

 

Airlinq® Orbit-panelen erbjuder utökad dataåtkomst jämfört med Viva-panelen, och enkel åtkomst för att kontrollera den dagliga driften av ventilationen.

   Manuell start, stopp och viloläge. Manuell start och stopp av en enskild grupp eller hela systemet via Airlinq® BMS.

   Inställning av alla viktiga driftsparametrar med hjälp av en automatisk startguide. Startguiden säkerställer enkel och snabb programmering under installationen av ventilationssystemet. Startguiden är integrerad i inställningsmenyn och kan när som helst startas om.

   Justering av luftflödet via pekfunktion på framsidan.

   Visa varningar och larm med textbeskrivning (för alla Airlinq BMS-installationer).

   Semesterläge: grundläggande ventilation med reducerat luftflöde.

   Visa CO2-nivån när den är ansluten till CO2-sensorn (för alla CO2-sensorer i Airlinq BMS).

   Kontroll av Airlinq® BMS är enkelt och transparent.

   Automatiskt kontrollås

   Skärmlås med säkerhetskod

   Inställning av driftsparametrar:

 • Visa driftsstatus med upp till 40 driftsparametrar (för alla installationer med Airlinq BMS).
 • Översikt och inställningsalternativ för alla tidsprogram, inklusive nattkylning.
 • Tilluftstemperatur och standardluftmängd.
 • Inställning av datum och tid.
 • Serviceåterställning.
 • Anpassning av datalogg.
Gezond Binnenklimaat Co2

Användning via PC

En dator kan anslutas via USB-porten i kontrollpanelen, där programmet "Airlinq® Service Tool" kan användas för att ställa in alla driftsparametrar för Airmaster-systemet.

 

   Airlinq® Service Tool

 • Inställning och programmering av kontroll.
 • Ladda ner en datalogg och grafisk vy över åtgärder.
 • Ladda ner eller ladda upp en kontrollinställning.
 • Övervaka energiförbrukningen med hjälp av en inbyggd energimätare.
 • Uppdatering av programvara för kontroll.
 • Automatisk synkronisering av den inbyggda klockan med datorns datum och tid.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev