Upphäng / beslag

Airmaster erbjuder olika beslag och andra upphängningsmöjligheter, allt efter hur det ifrågavarande ventilationsaggregat bäst kan monteras med hänsyn till byggnadens konstruktion och bärförmåga. Vi erbjuder bland annat väggramar för fastsättning på väggen, några väggramar kan också användas för att fästa ventilationsaggregatet i taket. Dessutom erbjuder vi takramar och upphängningssett för montering i taket, upphängningssett kan också användas som extra stöd till en väggram.

Wall Frame

Väggram

Väggramen finns till AM 150, AMC 150, AM 300, AM 500, AM 800, AM 1000 och används dessutom för alla kylmoduler

Ceiling Frame

Takram

Takram finns till AM 150, AMC 150, AM 300,
AM 500 och AM 800.

Ceiling Bracket

Takbeslag

Takbeslag för DV 1000.

Fittings

Takbeslag

Takbeslag för fastsättning direkt i innertaket som stöd om muren inte har tillräcklig vidhäftningsförmåga.

Ceiling Brackets

Upphängningsset, justerbart

Upphängningsset som är justerbar i höjd, används till fastsättning direkt i taket som stöd om inte väggen har tillräcklig vidhäftningsförmåga. 

Vapour Barrier Membrane

Membran för ångspärr

Membranen används runt rör vid vägg- eller takgenomföring. Möjliggör tät ångspärr efter rörgenomföring.

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev