Hoppa till huvudinnehållet

Fasaderister

Diverse fasadgaller, fasadhuv och stormhuv för att komplettera ventilationssystemet ute

Airmaster Boomerain® fasadgaller

Boomerain® - Airmasters egenutvecklade serie av fasadgaller har med sin speciella geometri och aerodynamiska design några helt unika egenskaper. Boomerain är därför patentsökt.

Lamellernas form har utvecklats så att endast mycket begränsad turbulens uppstår på baksidan av fasadgaller. Därigenom minskar tryckförlusten och energiförbrukningen reduceras avsevärt. Den mycket speciella geometrin är också utformad för att fånga upp vattendroppar och leda bort dem och på så sätt undvika penetrering i kanalen.

Boomerains luftteknik gör att man med flera Airmaster ventilationssystem nu kan minska diametern på kanalanslutningen och därmed håldiametern i fasaden utan att ytterligare tryckförluster och medryckning av regnvatten uppstår.

Boomerang storlekar

Ø160 – passar t.ex. för Airmaster AM 300
Ø250 – passar t.ex. för Airmaster AM 500
Ø315 – passar t.ex. för Airmaster AM 800, AM 900, AM 1000, AM 1200 och DV 1000

Vi installerar Airmaster ventilationssystem under väldigt olika geografiska förhållanden – från milt inlandsklimat till den hårda västkusten i t.ex. Norge. Med väderförhållandena följer olika utmaningar för ett fasadgaller. Vi har tillgodosett detta genom att göra tre olika varianter anpassade för olika klimat och miljöer.

Fågelnät för Boomerain® fasadgaller

Fågelnät för Boomerain® fasadgaller

Vi kan leverera fågelnät för alla 3 storlekar och alla varianter (-1, -2 och -3) av Boomerain® fasadgaller.

Fågelnätet kan eftermonteras på redan installerade Boomerain® fasadgaller. Installationen görs genom att fågelnätet spänns fast i ventilationskanalen bakom Boomerain®-gallret och kräver därför inga verktyg för montering.