Fasadgaller

För genomföringar av uteluft och avluft i fasaden erbjuder Airmaster standard fasadgaller, men också vår helt egen special utvecklade Airmaster Boomerain fasadgaller med nytt aerodynamisk design fås i flera olika storlekar. Dessutom erbjuder vi en stormhuvsmodul till särskilt tuffa väderförhållanden.

Airmaster Boomerain® fasadgaller

Boomerain® - Airmasters serie av fasadgaller som vi själva har utvecklat, har med sin speciella geometri och aerodynamisk design några helt unika egenskaper. Därför har vi sökt patent på Boomerain.

Formen på lamellerna är utvecklade så att det endast uppstår en begränsad turbulens på fasadgallrets baksida. Därmed reduceras tryckförlusten och energiförbrukningen minskas betydligt. Den helt speciella geometrin är dessutom designad till att fånga upp vattendroppar och transportera bort dom för att undgå vatteninträngning i kanalen.

Det lufttekniska vid Boomerain gör, att man för flera Airmaster ventilationsaggregat nu kan gå ner i diameterstorlek på kanalanslutningen, och minska håldiameter i fasaden, utan att det uppstår extra tryckförlust eller medryckning av regnvatten.

Det här får du med Airmaster Boomerain:

  • Håldiametern i fasaden kan reduceras utan extra tryckförlust
  • Fler storlekar av Boomerain ger ens utseende på fasaden
  • Medryckning av regnvatten förhindras även vid höga lufthastigheter
  • Energiförbrukningen reduceras
  • Lägre ljud

Boomerain storlekar

  • Ø160 - passar till t.ex. Airmaster AM300
  • Ø250 - passar till t.ex. Airmaster AM500
  • Ø315 - passar till t.ex. Airmaster AM800, AM 900, AM 1000, AM 1200 och DV 1000

Vi installerar Airmaster ventilationsaggregat i många olika geografiska förhållanden i Europa - från milt inlandsklimat till tuffa västkust förhållanden. Med olika väderleksförhållandena följer olika utmaningar för fasadgallret. Det har vi tillgodosett vid att framställa tre olika varianter.

Airmaster Boomerain® -1 är ett fasadgaller med ett lager lameller, passar bra till vanligt inlandsklimat under beskyddande förhållanden med förhållandevis passiv miljö.

Airmaster Boomerain® -2 är ett fasadgaller med dubbla lager lameller som ger bättre skydd mot regnvatten. Vi rekommenderar detta galler för ställen med tuffare väderleksförhållanden, t.ex. med kraftiga västliga vindar.

Airmaster Boomerain® -3 är ett fasadgaller med tre lager lameller som har en extra effektiv förmåga att avvisa regnvatten. Detta galler är designat till extremt tuffa väderleksförhållanden t.ex. i kustområden där extra skydd kan vara nödvändigt.

Ventilation Grill Boomerain 160 1

Airmaster Boomerain® 160-1

Ventilation Grill Boomerain 160 2

Airmaster Boomerain® 160-2

Ventilation Grill Boomerain 160 3

Airmaster Boomerain® 160-3

Ventilation Grill Boomerain 250 1

Airmaster Boomerain® 250-1

Ventilation Grill Boomerain 250 2

Airmaster Boomerain® 250-2

Ventilation Grill Boomerain 250 3

Airmaster Boomerain® 250-3

Ventilation Grill Boomerain 315 1

Airmaster Boomerain® 315-1

Ventilation Grill Boomerain 315 2

Airmaster Boomerain® 315-2

Ventilation Grill Boomerain 315 3

Airmaster Boomerain® 315-3

Fågelnät för Boomerain® fasadgaller

Från mitten av november 2020 kan vi leverera fågelnät för alla 3 storlekar och varianter (-1, -2 och -3) av Boomerain® fasadgaller.

Fågelnätet kan eftermonteras på redan installerade Boomerain® fasadgaller. Montering görs genom att klämma fast fågelnätet i ventilationskanalen bakom Boomerain® gallret, och därför behöver man inga verktyg för montering.

Fågelnät för Boomerain® fasadgaller

Övriga produkter till fasaden

Riste Fuglenet

Fasadgaller med smådjursnät

Fasadgaller som skyddar mot slagregn og levereras med inbyggt smådjursnät.

Storlekar:

Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø315
Ø400

Fasadehette

Fasadhuv

Fasadhuv för AM 900. Används när uteluft och avluft måste vara placerade nära varandra och skyddar mot utvändig kortslutning.

Stormhette

Stormhuvsmodul

Stormhuvsmodulen kan användas när uteluft och avluft är särskilt påverkad av vinden. 

Storlekar:

Ø100/Ø125
Ø160/Ø200
Ø250
Ø315

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev