AMC 150

AMC 150 är egentligen ett AM 150 ventilationsaggregat – med inbyggd kylmodul. Det kan därmed bidra till att sänka temperaturen något under varma dagar då solen skiner in direkt genom fönstret.

Data AMC 150
Standard AMC 150
 • Bypass
 • Kondenspump kylmodul
 • Motoriserat avluftsspjäll
 • Motoriserat tilluftsspjäll
 • Motströmsvärmeväxlare (PET)

 

Tillval för AMC 150
 • Elvärmebatteri/VPH
 • CO2-givare (inbyggd)
 • PIR/närvarogivare (indbygget)
 • Kondenspump
 • Energimätare
 • Upphängning väggram / takram
Kastlängd

Airmasters ventilationsaggregat sprider tilluften på olika sätt beroende på inställningen av tilluftslamellerna.

Detta visas på illustrationen och den blå färgen visar spridningsbilden med de olika lamellinställningarna. 

Lamelinställningarna påverkar kastlängden.

Kastlängd sett från sidan

kastelængde AMC 150

Kastlängd sett uppifrån

kastelængde AMC 150 set fra oven

Kastlängd vid 0,2 m/s. Tilluftens mönster visas med olika grader på lamellerna vid 147 m³/h och 35 dB(A).

1. Kastlängd med 60º vinkel på lamellerna.
2. Kastlängd med 45º vinkel på lamellerna. (Liten areal på lamellerna)
3. Kastlängd med 30º vinkel på lamellerna.

För inställning av vinkel se installationsanvisningen. Standard vinkel är 45º med liten areal.

AMC 150 är ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning och kylmodul samlade i en produkt, som är speciellt anpassad för att täcka behovet av ventilation i mindre lokaler som t.ex. 1–2-personskontor där man önskar ett konstant, behagligt arbetsklimat. Energiförbrukningen ligger givetvis också på den nedre skalan. Förutom att det enskilda aggregatet är optimerat rent energiförbrukningsmässigt, hjälper den behovsstyrda kylningen till att hålla driftskostnaderna låga.

Utöver den inbyggda kylmodulen finns det möjlighet att välja till ett värmebatteri. Tillsammans med värmeåtervinningen ger det ytterligare möjligheter att justera tilluftstemperaturen.
Installations­mässigt är AMC 150 förberedd för att vara så enkel som möjligt. Kylmodulen är inkopplad till ventilationsaggregatet från fabriken, vilket gör den samlade lösningen till en plug-and-play-installation.
Med Airmaster Airlinq Online® erbjuds central styrning, övervakning och administration av Airmaster ventilationsaggregat, däribland även AMC 150.

Exempel på användningsområden:

 • Kontor för 1–2 personer
 • Mindre lokaler
 • Modulhus

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev