DV 1000

Airmaster DV 1000 är ett komfortventilationsaggregat avsett att byggas in ovanför ett nedhängt innertak. Aggregatet är lämpligt för ventilation i komfortlokaler och angränsande zoner i byggnader där det kan vara svårt att använda ett AM-aggregat.

Data DV 1000
Data CC 1000
Standard DV 1000
 • Bypass
 • Kondenspump
 • Motströmsvärmeväxlare (alu)
Tillval för DV 1000
 • Elvärmebatteri
 • Vattenburet värmebatteri
 • CO2-givare (vägghängd)
 • CO2-givare (inbyggd)
 • PIR/närvarogivare, vägghängd
 • Hygrostat
 • Kylmodul
 • Motoriserat avluftsspjäll
 • Fjäderåtergångsmotor på avluftsspjäll
 • Motoriserat avstängningsspjäll
 • Fjäderåtergångsmotor på avstängningsspjäll
 • Energimätare

DV 1000 är ett kompakt ventilationsaggregat med lågt SFP-värde. Tilluft, frånluft, uteluft och avluft leds genom kanaler. DV 1000 kan fås med inverterstyrd kylmodul.

DV 1000 är ett effektivt ventilationsaggregat för balanserad komfortventilation med kort kanaldragning direkt in i rummet. DV 1000 har lägre ljudnivå än motsvarande produkter på marknaden. Tack vare den låga ljudnivån kan den installeras direkt ovanför undertaket i en undervisningslokal.

DV 1000 finns med två olika luckvarianter, hängande luckor (H) eller skjutluckor (S). Det ger möjlighet för lodrät eller vågrät öppning av luckorna, allt beroende på lokalens utformning och platsförhållanden.

Exempel på användningsområden:

 • Skolor
 • Institutioner
 • Modulhus

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev