DV 1000

Airmaster DV 1000 är ett komfortventilationsaggregat avsett att byggas in ovanför ett nedhängt innertak. Aggregatet är lämpligt för ventilation i komfortlokaler och angränsande zoner i byggnader där det kan vara svårt att använda ett AM-aggregat.

DV 1000 är ett kompakt ventilationsaggregat med lågt SFP-värde. Tilluft, frånluft, uteluft och avluft leds genom kanaler. DV 1000 kan fås med inverterstyrd kylmodul.

DV 1000 är ett effektivt ventilationsaggregat för balanserad komfortventilation med kort kanaldragning direkt in i rummet. DV 1000 har lägre ljudnivå än motsvarande produkter på marknaden. Tack vare den låga ljudnivån kan den installeras direkt ovanför undertaket i en undervisningslokal.

DV 1000 finns med två olika luckvarianter, hängande luckor (H) eller skjutluckor (S). Det ger möjlighet för lodrät eller vågrät öppning av luckorna, allt beroende på lokalens utformning och platsförhållanden.

Exempel på användningsområden:

  • Skolor
  • Institutioner
  • Modulhus
Data DV 1000

Tekniska data

FILTERKLASS

Nominell kapacitet

ePM10 75% ePM1 55% ePM1 80%

1000 m3/h

950 m3/h

900 m3/h

Nominell ström*

2,6 A

Nominell upptagen effekt*

333 W

Elanslutning med elvärmebatteri

3 x 400 V + N + PE / 50 Hz

Kanalanslutningar

Ø315 mm

Kondensavlopp, inv. / utv.

5/8 mm

Vikt

210 kg

Motströmsvärmeväxlare

2 st. Aluminium

Tilluftsfilter

ePM10 75%, ePM1 55% eller ePM1 80%

Frånluftsfilter

ePM10 75%

Färg, panel

RAL 9010 (vit)

Rekommenderad avsäkring

3x13 A

Läckström

< 7 mA

Dimension (BxHxDJ)

H: 1498 x 424 x 1384 mm

S: 1512 x 501 x 1385 mm

* Vid filterklass, tilluft / frånluft: ePM10 75% / ePM10 75%

Elektrisk Värmebatteri

Värmeeffekt

2500 W

Termosäkring, automatisk återställning

75°C

Termosäkring, manuell återställning

120°C

Vattenburer Eftervärmebatteri*

Maximal driftstemperatur

90°C

Maximal driftstryck

10 bar

Värmeeffekt

4099 W**

Anslutningsdimension

1/2" (DN 15)

Material rör/fläns

koppar/aluminium

Motorventil, öppnings- och stängningstid

60 s

* Kanalvärmebatteri

** Kapacitet vid: tillförsel/retur temperatur 60/40°C, vattenmängd 180 l/h.

Standard och tillval

STANDARD OCH TILLVAL

DV 1000

Bypass

x

Elektrisk värmebatteri/VPH

Vattenburet värmebatteri/VPH

CO2-givare (inbyggd)

Hygrostat

Kondenspump

x

Kylmodul

Motorstyrt avluftsspjäll

Fjäderåtergångsmotor på avluftsspjäll

Motorstyrt avstängningsspjäll

Fjäderåtergångsmotor på avstängningsspjäll

Motströmsvärmeväxlare (alu)

x

Energimätare

x : standard : tillval

Data CC 1000 kylmodul

TEKNISKA DATA

Nominell kyleffekt*

6450 W

Min. kyleffekt*

1120 W

Nominell EER

4,45

Max. luftmängd

900 m3/h

Min. luftmängd**

360 m3/h

Elanslutning

1 x 230 V + N + PE / 50 Hz

Nominell elektrisk effekt

1449 W

Nominell strömstyrka

8,9 A

Elektrisk effektfaktor

0,71

Max. läckström

2,0 mA

Kylmedel

R410a

Fyllning

770 g

Kanalanslutning

Ø315 mm

Avloppsslang, diameter inv./utv.

Ø8/12 mm

Energiklass

A+++

Vikt

85 kg

Dimension (BxHxDJ), inkl. aggregat

1498 x 424 x 1898 mm

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev