Projektering av ventilationsaggregat

Hur kan Airmaster hjälpa dig med att projektera din ventilationslösning?

Det är många faktorer som påverkar inomhusklimatet. Ventilationen har stor betydelse för att skapa ett bra inomhusklimat eftersom den påverkar både de termiska, atmosfäriska och akustiska förhållandena i rummet. Det gäller allt, från valet av rätt ventilationsaggregat för ändamålet och kapacitet till korrekt installation, intrimning och underhåll.

Vi kan hjälpa dig genom hela processen så att du garanteras korrekt projektering och installation – och inte minst nöjda användare.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Dimensionering av ventilationsaggregat
  • Design och installationsförslag utifrån besiktning av lokaler eller ritningar
  • Tekniska beskrivningar och beslut om styrmöjligheter för ventilationsaggregat
  • Ritningar och dokumentation för ventilationsaggregat
  • Undervisning och support
  • Service och garanti

För vilken typ av byggnad eller lokal vill du projektera ventilation?

För ventilationsprojekt för såväl renovering som tillbyggnad och nybyggnad kan det vara en fördel att välja Airmasters decentrala ventilationslösningar.

 

Med decentral ventilation från Airmaster kan du installera ventilation i små etapper i byggnader med speciella utmaningar eller i hela byggnader.

Vilket luftflöde behöver du?

Dimensionering av ventilationsaggregat

För att ventilationen ska få den kapacitet som behövs för att säkerställa bästa möjliga inomhusklimat, är det viktigt att ventilationsaggregatet dimensioneras rätt i förhållande till rummets storlek, personbelastning och användningsmönster.

Vilket luftflöde det ska dimensioneras för bestäms av gällande lagstiftning och "best practice".

Du är alltid välkommen att kontakta Airmaster för goda råd och vägledning. Du kan också använda vårt online-verktyg ”Ventilationskalkylatorn” för att själv ta reda på vilket eller vilka ventilationsaggregat vi rekommenderar för ditt byggprojekt.

Beräkna ventilationsbehov

Med hjälp av ”ventilationskalkylatorn” kan du hitta vilken eller vilka ventilationsaggregat som vi rekommenderar för ditt projekt.

Specifik fläkteleffekt

Specifik fläkteleffekt (SFP, Specific fan power) är ett mått på ventilationsaggregatets energieffektivitet och anger summan av eleffekten per m³ transporterat luftflöde.

Ett lågt SFP-värde innebär låg elförbrukning för drift av ventilationen.

Airmasters ventilationsaggregat har typiskt ett SFP-värde på 600–900 Ws/m³ och är därmed mycket energisnåla.

Närmare uppgifter om ventilationsaggregatens SFP-värde hittar du i aggregatens datablad. Med energikalkylatorn kan du sedan beräkna aggregatens energiförbrukning.

Temperatureffektivitet

Temperatureffektiviteten (även kallat temperaturverkningsgraden) är ett mått på hur effektiv värmeåtervinningen är i ventilationsaggregatet. En hög temperatureffektivitet innebär att ventilationsaggregatet klarar av att öka tilluftens temperatur från utomhustemperaturen till en nivå nära rumstemperaturen.

Airmasters ventilationsaggregat har en temperatureffektivitet upp till 85% mätt som torr verkningsgrad enligt den europeiska (och svenska) standarden SS-EN 308 och upp till 95% om kondensering medräknas.

Om du önskar mer information om ventilationsaggregatets temperatureffektivitet kan du hitta den i aggregatens datablad, och med energikalkylatorn kan du beräkna aggregatens energiförbrukning.

Beräkna energiförbrukning

Med hjälp av energikalkylatorn kan du beräkna den årliga energiförbrukningen för Airmaster ventilationsaggregat.

Viktiga förhållanden för placering och installation av ventilationsaggregat

Dokumentation för ventilationsaggregat

Redo för luftombyte

Hos Airmaster är vi ”decentrala” ända in i själen. Vi kan skapa det bästa inomhusklimatet och därmed den bästa trivseln genom att vi har känslan för det enskilda rummet och dess användares behov – och för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre på det vi gör.

 

Nyhetsbrev